ฟ้าทะลายโจร รักษา โควิด – 19 สาธารณสุข ยืนยัน รู้ผลแน่ ใน 1 เดือน (มีคลิป)

ฟ้าทะลายโจร รักษา โควิด – 19 สาธารณสุข ยืนยัน รู้ผลแน่ ใน 1 เดือน (มีคลิป)

สำนักข่าวคมชัดลึก รายงานว่า นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บอกถึงการทดลองครั้งนี้ ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ องค์การเภสัชกรรม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ “ฟ้าทะลายโจร”

ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ต้านการอักเสบ และต้านไวรัส โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ มาทดลองว่าจะสามารถต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ได้หรือไม่

โดยยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสามัญประจำบ้านใช้ในทั่วไป เนื่องจากว่าเราเห็นประโยชน์ และพบว่าจากการวิจัยในอดีตพบว่าโครงสร้างโมเลกุลยาสามารถจับเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ที่สำคัญ ฟ้าทะลายโจร มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” สารตัวนี้ถ้าสกัดมาเป็นสารเดี่ยวได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ป้องกันการแบ่งตัวของไวรัสได้

การทดลองดังกล่าวจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยสุขภาพดี 10 คน รับประทานยาฟ้าทะลายโจรอยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน จากนั้นจะเอาซีรัม หรือตัวอย่างเลือด ไปใส่เชื้อไวรัสโคโรน่าเพื่อดูว่าจะสามารถทำให้เชื้อตายได้หรือไม่ ซึ่งการทดลองจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

ถ้าผลการวิจัยออกมาจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องคนไทย และมีการนำยาตัวนี้มาใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ในแผนปัจจุบัน เชื่อมั่นว่าจะให้การรักษา โควิด-19 ได้ผลดี แต่หากผลการวิจัยไม่สามารถยับยั้งเชื้อ โควิด 19 ได้กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก จะใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและศึกษาวิจัยสมุนไพรตัวอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อทานเองได้ แต่หากรับทานติดกันนานเกินสองวัน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์