กรมทางหลวงชนบท ตั้งงบฯ 8 แสนล้าน จ้างงาน 8 พันราย ขานรับนโยบาย กระตุ้นศก.

กรมทางหลวงชนบท ตั้งงบฯ 8 แสนล้าน จ้างงาน 8 พันราย ขานรับนโยบาย กระตุ้นศก.

กรมทางหลวงชนบท ขานรับนโยบาย รมว.คมนาคม เล็งจ้างแรงงานในพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนา งานก่อสร้างโครงการต่างๆทั่วประเทศ ตั้งเป้าสามารถจ้างงงานได้  กว่า8 พันคนทั่วประเทศ ภายในวงเงินงบประมาณ 8แสนล้าน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญการจ้างแรงงานในพื้นที่มาร่วมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นกรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดโครงการส่งเสริมแนวทางดังกล่าวคือ

1.งานบำรุงปกติบนสายทางและงานภายในสำนักงาน ประกอบด้วย งานปะซ่อมหลุมบ่อ ตัดหญ้าข้างทาง ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงอุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง และ งานด้านวิศวกรรม ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3,336 สายทาง หรือ 48,597.753 กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถจ้างแรงงานในพื้นที่ทั้งประเทศรวม 7,230 คน ในวงเงินประมาณ 771,463 ล้านบาท

affaliate-2

2.ก่อสร้างถนนลาดยาง และ คอนกรีต งานบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน ซ่อมสร้างถนนเชิงลาดสะพาน ก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง คาดว่าจะจ้างแรงงานได้ 944 คนสร้าง มูลค่าการจ้างงาน 37.009 ล้านบาท

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวด้วยว่า ทั้ง2ลักษณะงานสามารถจ้างแรงงานในพื้นที่ทั่วประเทศประมาณ  8,174 คน งบประมาณรวมกว่า 808,472ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินการจ้างแรงงานระยะยาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

affaliate-2

affaliate-2