กระทรวงแรงงาน สั่งนายจ้าง จ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนลูกจ้าง ที่โดนกักตัว 14 วัน

กระทรวงแรงงาน สั่งนายจ้าง จ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนลูกจ้าง ที่โดนกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม จากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย โดยสรุปจนถึงวันนี้ ไทยมียอดสะสมผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 827 ราย ยอดสะสมเสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 57 ราย โดยผู้ป่วยอาการหนักมี 4 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่นั้น รายแรก ชายไทย อายุ 70 ปี ที่มีอาการวัณโรคร่วม รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 79 ปี อยู่ในกลุ่มสนามมวย มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับ มีโรคประจำตัว และรายที่ 3 เป็นชายไทยอายุ 45 ปี มีภาวะเบาหวาน โรคอ้วน จากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งผลกระทบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลุ่มแรงงานที่ต้องโดนกักตัว

ทางด้านกระทรวงแรงงาน จึงได้ออกเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบสภาวะโรคระบาดโควิด 19 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 6 สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งติดตามสถานการณ์กำหนดแนวทางรองรับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID 19 พร้อมออกมาตรการเร่งด่วน

โดย 1 ในมาตรการเร่งด่วนได้ระบุว่า ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จนต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และนายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง หรือเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน แต่ไม่เกิน 180 วัน

affaliate-2

ขอบคุณ khaosod

affaliate-2

affaliate-2