“กาหลงซาก” บทความนี้เขียนไว้ดีมาก อ่านไม่ต้องจบ ก็พบทางสว่างแล้ว

“กาหลงซาก” บทความนี้เขียนไว้ดีมาก อ่านไม่ต้องจบ ก็พบทางสว่างแล้ว
…..เรื่องกาหลงซาก….

นานมาแล้ว

มีซากช้างลอยไปตามกระแสน้ำ

กาตัวหนึ่งพบเข้าก็ดีใจ

คิดว่าตนเป็นผู้โชคดี

เพราะจะได้อาหารกินฟรี

affaliate-2

โดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนาน

จึงโผลงจับที่ซากช้างนั้น

จิกกินเนื้อช้างที่เน่าเปื่อยอิ่ม

affaliate-2

แล้วก็หลับอยู่บนซากช้างนั้นเอง

ตื่นขึ้นก็กินอีก

กินๆ นอนๆ อยู่กับซากช้างนั้นอย่างมีความสุข

นานวันเข้า

affaliate-2

กระแสน้ำก็ไหลออกสู่ทะเล

ซากช้างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ จนถึงกลางมหาสมุทร

พอซากช้างเปื่อยเน่าสื้นไป

กาก็มองไม่เห็นฝั่งเสียแล้ว

ถึงจะพยายามบินกลับอย่างไร

ก็ไม่สามารถพ้นจากมหาสมุทรได้

จึงหมดแรงจมน้ำตายในที่สุด

…….

ในทางธรรม

ซากช้างที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั้น

ท่านเปรียบเหมือนกามคุณ ๕

ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส

ที่น่าพอใจ ทำให้เกิดสุข

ซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหา

เพราะที่มนุษย์ต้องการเงินทองข้าวของ

อาหารการกินหรือที่อยู่อาศัย

ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ชีวิต

เข้าถึงรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส

ที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้น

ไม่นับวัตถุสิ่งของเครื่องปรนเปรอความสุขส่วนเกิน

ที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย

กามคุณ ๕ จึงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์

โดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนด้วยแล้ว

ก็เปรียบเหมือนอาหารที่จำเป็นกับชีวิตนั่แหละ

ข้อควรระวังในเรื่องนี้ก็คือ

แม้ต้องมีกามคุณเป็นอาหารของชีวิต

แต่ไม่ควรหลงใหลเผลอสติ

ต้องนึกไว้เสมอว่า….

ชีวิตที่ผูกพันกับกามคุณ

ก็เหมือนการอยู่บนซากช้างที่ลอยไกลออกไปทุกที

แล้วฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโทษของกามคุณเสียบ้าง

ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณ

จึงจะไม่ต้องพบชะตากรรมเหมือนกาหลงซากตัวนั้น

เชื่อมั่นใน ศรัทธา

affaliate-2