“ขัดห้องน้ำวัด” งานปิดทองหลังพระ บุญกุศลแรงยิ่งนัก

“ขัดห้องน้ำวัด” งานปิดทองหลังพระ บุญกุศลแรงยิ่งนัก

“ขัดห้องน้ำวัด” งานปิดทองหลังพระ บุญกุศลแรงยิ่งนัก

ขัดห้องน้ำวัด” งานปิดทองหลังพระ

ที่มีเรื่องราวมากกว่าคุณคิด

……..

หลายคนไปทำบุญที่วัดด้วยทรัพย์สินและสิ่งของ

ในขณะที่อีกหลายคนทำบุญด้วยการ “ลงแรง”

affaliate-2

การทำบุญด้วยการลงแรง

หรือเรียกว่า….

เวยยาวัจจมัยเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10

มีความหมายว่า

affaliate-2

การช่วยเหลือผู้อื่นในงานที่ชอบ…

ขัดห้องน้ำวัด ก็เป็นหนึ่งในนั้น

พระไพศาล วิสาโล

อธิบายความหมายของเวยยาวัจจมัยไว้ว่า

affaliate-2

หมายถึง

“การทำบุญด้วยการขวนขวายรับใช้

รวมความถึงการช่วยเหลือกิจส่วนรวม

เช่น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า

การรักษาสมบัติสาธารณะ

การดูแลชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

การชักชวนผู้คนให้ประหยัดพลังงานต่อต้านคอร์รัปชัน

การเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก

หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานปฏิบัติธรรม

“คนที่ช่วยเหลืองานวัดเป็นประจำ

จะเรียกว่า “ไวยาวัจกร”

แต่ที่จริงการช่วยเหลืองานส่วนรวม

ไม่จำเป็นต้องช่วยงานวัด

ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญเวยยาวัจจมัยเช่นกัน”

อานิสงส์ของการขัดห้องน้ำ…ในสมัยพุทธกาล

ในสมัยพุทธกาล

มหาเศรษฐีสามีภรรยาแห่งพระนครโกสัมพี

มีบุตรนามว่า “พากุละ” หลังจากเกิดได้เพียง 5 วัน

มารดาบิดาพร้อมด้วยเครือญาติ

ได้พาทารกน้อยไปอาบน้ำชำระร่างกาย

ที่แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

ระหว่างที่คนใช้กำลังอาบน้ำให้ทารกอยู่นั้น

มีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านมา

เห็นทารกน้อยก็เข้าใจว่าเป็นอาหาร

จึงฮุบทารกกลืนเข้าไปในท้องแล้วว่ายน้ำหนีไป

สร้างความเศร้าโศกเสียใจ

แก่มารดาและบิดาเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยอำนาจบุญญาธิการของทารกพากุละ

เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องปลาก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด

กลับนอนสบายเหมือนอยู่บนที่นอนธรรมดา

ในทางกลับกัน

ปลายักษ์กลับรู้สึกเดือดร้อนกระวนกระวาย

เที่ยวแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำ

จนติดตาข่ายของชาวประมงที่อาศัยในนครพาราณสี

สามีภรรยามหาเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีซื้อปลายักษ์ตัวนี้ไป

หลังจากผ่าท้องปลาและพบทารกน้อยนอนอยู่ในนั้น

ก็เกิดความรักใคร่ราวกับว่าเป็นบุตรของตน

จึงเลี้ยงดูทารกพากุละเป็นอย่างดี

ข่าวของทารกน้อยในท้องปลาแพร่มาถึงเมืองโกสัมพี

หลังเศรษฐีและภรรยาทราบเรื่อง

ก็รู้ทันทีว่าเป็นบุตรชายของตน

จึงรีบเดินทางมายังกรุงพาราณสีเพื่อขอทารกน้อยคืน

แต่เศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้

พร้อมบอกว่า “เราเป็นผู้ซื้อปลาตัวนี้

ดังนั้นทารกที่อยู่ในครรภ์ของปลา

ก็ถือเป็นสมบัติของเราด้วยเช่นกัน”

เมื่อตกลงกันไม่ได้

เศรษฐีทั้งสองฝ่ายจึงได้ถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตผู้มีปัญญามาก

พระองค์ทรงวินิจฉัยว่า

“ทารกน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก

พ่อแม่เพียงสองคนไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้

จึงตัดสินให้ทารกน้อยผู้นี้มีบิดา 2 คนและมารดา 2 คน

พร้อมให้ทั้งสองตระกูลช่วยกันเลี้ยงดู

โดยผลัดกันเลี้ยงคราวละ 4 เดือน”

ตั้งแต่นั้นเศรษฐีทั้งสองตระกูลก็เลี้ยงดูเด็กน้อยเป็นอย่างดี

พากุละเสวยสุขในทรัพย์สมบัติจนอายุ 80 ปี

เป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมที่เมืองโกสัมพี

ท่านพากุละจึงตามไปเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์

พอฟังจบก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาบรรลุเป็นพระโสดาบันในทันที

จากนั้นท่านพากุละจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท

หลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพียง 7 วันก็บรรลุพระอรหันต์

แม้พระพากุละจะมีอายุมากถึง 80 ปีแล้ว

แต่ท่านก็ปฏิบัติกิจสงฆ์ เช่น กวาดลานวัด

ทำความสะอาดวัด ขัดห้องน้ำไม่เคยขาด

อีกทั้งยังไม่เคยบ่นปวดหลัง

ปวดตัวหรือแม้แต่เจ็บป่วยเป็นไข้เลย

สร้างความสงสัยในหมู่พระสงฆ์ยิ่งนัก

พระอานนท์จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า

จึงทราบว่า

เมื่อชาติก่อนพระพากุละก่อกรรมดีไว้มาก

ท่านชอบสร้างห้องน้ำถวายวัดบ้าง

สร้างห้องน้ำสาธารณะให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง

อีกทั้งยังชอบทำความสะอาดห้องน้ำเป็นนิจ

จึงส่งผลให้ท่านเสวยบุญในชาตินี้

พระพากุละดับขันธปรินิพพานด้วยวัย 160 ปี

ก่อนนิพพาน ท่านได้เข้าเตโชสมาบัตินั่งนิพพาน

ท่ามกลางภิกษุสงฆ์เมื่อท่านนิพพานแล้ว

เตโชธาตุก็บังเกิดเป็นไฟไหม้สรีระ

ร่างกายของท่านให้หมดไป ณ ที่นั้นเอง

เวยยาวัจจมัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม

พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา

แห่งที่ 20 พูดถึงงานที่วัดแห่งนี้ต้องกา

รอาสาสมัครมาช่วยทำงานว่า

“ถ้าสนใจจะมาทำบุญแบบลงแรงที่วัดคลองตาลอง

อาตมาอยากให้ช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ

เพราะห้องน้ำที่วัดมีมากกว่า 500 ห้อง

เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมาก

บางคอร์สมากัน 3,000 กว่าคนก็มี

“การทำบุญด้วยการขัดห้องน้ำนั้น

เป็นการทำงานอย่างต่ำแต่ใจสูง

ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ได้

อาตมาจะแนะนำให้ไปขัดห้องน้ำ

ขัดไปอธิษฐานจิตไปด้วยเผื่อแผ่ให้ตัวเอง

ให้พ่อแม่ และคนที่รัก พอขัดสัก 2 – 3 ห้อง

แล้วกลับมานั่งสมาธิจะได้ผลดีขึ้น หรือ

เรียกว่าเห็นผลทันตาก็ว่าได้”

เครดิต เรื่อง ชลธิชา แสงใสแก้ว

affaliate-2