ข่าวดีสำหรับคนมีลูก รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย เดือนละ 600 บาท ลงทะเบียนขอรับตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 เท่านั้น

ข่าวดีสำหรับคนมีลูก รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย เดือนละ 600 บาท ลงทะเบียนขอรับตั้งแต่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 เท่านั้น

ความจริงรัฐก็คอยให้การช่วยเหลือคุณแม่ที่มีบุตรอยู่เสมอ แต่อาจจะมาเป็นช่วง ๆ แล้วแต่ว่ารัฐบาลไหนมีนโยบายว่าอยากไรในการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร และสำหรับคราวนี้ก็มีมาแล้วเปิดให้คุณแม่ คุณพ่อไปลงทะเบียนขอรับค่าเลี้ยงดูเดือนละ 600 บาท จากปกติเคยให้เดือนละ 400 บาท ก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ โดยบุตรจะต้องอายุ 0 – 6 ขวบ เท่านั้นถึงจะไปรับได้ โตกว่านั้นไม่ได้แล้วนะ

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

โดยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 นี้เท่านั้น และคาดว่าในปีนี้จะมี เ ด็ ก เกินกว่า 1.5 ล้านคนเลยทีเดียว ใครที่มีลูกเล็กก็อย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรกันนะ

ข่าวนี้มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าแจกให้จริง ๆ แน่นอนสำหรับคุณแม่ลูกอ่อน 0 – 6 ขวบ ให้ไปลงทะเบียนไว้ได้เลย เป็นการขยายฐานรายได้ซึ่งจากเดิน 36,000 บาท กลายเป็น 100,000 บาท โดยจะเริ่มในปี 2562 นี้เป็นต้นไป

ล่าสุดนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ ม นุ ษ ย์ (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อ เ ด็ ก แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วม

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

affaliate-2

โดยกรมกิจการ เ ด็ ก และ เ ย า ว ช น (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มี เ ด็ ก ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาท

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เ ด็ ก อาศัยอยู่

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

affaliate-2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด โทร.0-2255-5850-7 ต่อ 121,122,123,147 และ 0 -2651-6534 หรือติดตามที่ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง เ ด็ ก แรกเกิด

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีการติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 ที่ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ใครอยู่ในเขตไหนก็ให้เลือกไปลงทะเบียนตามสำนักงานที่อยู่ในเขตของตนได้เลย

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับ เพียงแต่ให้เป็น เ ด็ ก แรกเกิดนั้นจะมีสิทธิ์ซึ่งช่วงอายุก็ชัดอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอายุระหว่าง 0 – 6 ขวบ เท่านั้น สามารถเช็คได้ว่าลูกของเรามีสิทธิ์ได้รับการเลี้ยงดูจากรัฐบาลเดือนละ 600 บาท หรือไม่ ลองดูภาพด้านบนประกอบได้เลยว่า เ ด็ ก ที่มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์นั้นเกิดในช่วงไหนบ้าง หากบุตรของคุณผ่านเกณฑ์ไปก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

affaliate-2

รัฐสนับสนุนให้ค่าเลี้ยงช่วย

โครงการนี้ถือว่าดีมากทีเดียวแม้ว่าจะการันตีไม่ได้ว่าจะเข้าถึง เ ด็ ก อายุไม่เกิน 6 ขวบ ทั่วประเทศ แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เข้าถึง เ ด็ ก ส่วนหนึ่งเหมือนกัน โดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีความ ลำ บ า ก ทางการเงิน 600 บาท แม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยสำหรับบางท่านแต่มันก็เยอะมากสำหรับหลายครอบครัวเลยทีเดียวนะ

affaliate-2