ข่าวดี ประกันสังคมเพิ่มเงิน “สงเคราะห์บุตร” จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคน เริ่มจ่าย 31 ม.ค. 62

ข่าวดี ประกันสังคมเพิ่มเงิน “สงเคราะห์บุตร” จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคน เริ่มจ่าย 31 ม.ค. 62

ข่าวดี!! สำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อย เพราะสำนักงานประกันสังคมจะเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคน โดยจะเริ่มจ่าย 31 ม.ค. 62 นี้ พร้อมจ่ายย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 61 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น

วันที่ 8 ม.ค. 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาทว่า เดิมที สปส. จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 400 บาท ต่อเดือนต่อคน

หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ทุกเดือน ในอัตราปรับใหม่ให้กับผู้ประกันตนจาก 400 เป็น 600 บาท โดยจะจ่ายย้อนหลังให้จนถึงเดือน ม.ค. 2561 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดยบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จำนวน 3 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อคน

affaliate-2

ในวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 61 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวน 2,400 บาท บวกกับของเดือน ม.ค. 62 อีก 600 บาท มีเด็กที่ได้รับสิทธิจำนวน 1.3 ล้านคน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ประกันสังคมต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นเงิน 2.6 พันล้านบาท โดยบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง และอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

affaliate-2

 

แหล่งที่มา: กระทรวงแรงงาน

affaliate-2

affaliate-2