ข้อคิดเตือนสติ อย่าได้มอง “พ่อแม่” เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน

ข้อคิดเตือนสติ อย่าได้มอง “พ่อแม่” เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน

อย่าได้มองพ่อแม่ เป็นแค่คนเฝ้าบ้าน เพราะคนเฝ้าบ้านคนนี้แหละที่เคย

คนเฝ้าบ้าน

ต้นไม้ยิ่งแก่ยิ่งมีรากเยอะ

ดั่งพ่อแม่เมื่อแก่ชรา.. ก็ยิ่งพูดมาก

คำโบราณจีนกล่าวว่า..

ในบ้านมีหนึ่งผู้ชรา..เสมือนมีสิ่งล้ำค่า

affaliate-2

อย่าเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนคนเฝ้าบ้าน

เป็น….เฝ้าบ้าน

ก่อนนั้น..ที่พูดไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้..เป็นคนสอนให้พูด

affaliate-2

ก่อนนั้น..ที่เดินไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้..ที่เป็นคนคอยจูงมือให้หัดเดิน

ก่อนนั้น..ที่เคี้ยวข้าวไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้..ที่คอยเคี้ยวข้าวบดข้าวให้กิน

affaliate-2

ก่อนนั้น..ที่ล้างก้นตัวเองไม่เป็น

คนเฝ้าบ้านคนนี้ที่ล้างให้ไม่รังเกียจ

ก่อนนั้น..ที่กินข้าวเหลือ

คนเฝ้าบ้านคนนี้..ที่เอามากินอย่างไม่บ่นสักคำ

ก่อนหน้านั้น ที่…..

คนเฝ้าบ้านคนนี้ ที่…..
ยามใส่บาตรพระ

ใส่ด้วยจิตนอบน้อม

ยามใส่บาตรพระพ่อพระแม่

ใส่ด้วยจิตนอบน้อมหรือไม่

ยามเรียกลูกหลานกินข้าว

เรียกด้วยคำพูดที่อ่อนหวาน

ยามเรียกพ่อแม่กินข้าว

เรียกด้วยน้ำเสียงเช่นไร

บัดนี้..คนที่เคยสำคัญที่สุดในชีวิต

ยังสำคัญที่สุดในใจคุณอยู่อีกหรือไม่

หรือกลายเป็นเพียง…เฝ้าบ้าน

ความภาคภูมิใจที่ท่านเคยมี

คุณทำลายไปแล้วหรือไม่?

คิดถึงแม่จัง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : JellyWalker

affaliate-2