คนเราเมื่อหมดเ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อกัน ถึงเวลาไม่อยากจาก ก็ต้องจาก อ่ า น แล้ว ดีมากๆ ดูแลกันดีๆนะ

คนเราเมื่อหมดเ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อกัน ถึงเวลาไม่อยากจาก ก็ต้องจาก อ่ า น แล้ว ดีมากๆ ดูแลกันดีๆนะ

คนเราเมื่อหมดเ ว ร หมด ก ร ร ม ต่อกัน ถึงเวลาไม่อยากจาก ก็ต้องจาก อ่ า น แล้ว ดีมากๆ ดูแลกันดีๆนะ ใครก็ไม่อาจเลี่ ย ง การพลัดพรากจากกัน คนเราไม่ว่าอยู่ในสถานะคบกันหรือแต่งงาน มีครอบครัว ก็ต้องเจ็ บปว ดด้วยกันทั้งนั้น กับการพลั ดพร ากสู ญเสี ยของรักไป

การเจอคนใหม่ในช่วงระหว่างคบหากัน หากจากกันด้วยดีมักไม่เป็นปัญห า แต่หากจากกันด้วยการยื้อแย่ง เขาแย่งฉัน เธอแย่งเขา มักจะต้องเจ็ บปว ดเป็นธรรมดา ส่วนคนแต่งงานแล้วมีครอบครัว แน่นอนว่าอาจจะเจ็ บปว ดมากกว่าเพราะได้เลือกแล้ว ผ่านการตัดสินใจแล้ว เมื่อคู่ของตนเปลี่ยนใจ ก็ย่อมเจ็ บลึก เจ็ บนาน เป็นของธรรมดา

คนเราหากเพ่งดูให้ดี ไม่มีใครจะแย่งใครจากเราไปได้ หากคนของเราไม่พร้อมก้าวขาออกไปเอง คนที่เขารักเรา เขาจะไม่เอื้อมมือไปดึงมือใครอีกคนมาทำร้ า ยคนที่เขารักให้เจ็ บหรอก เว้นแต่เขาไม่ได้รักแล้ว อีกนัยคือ ใจเขาไม่อยู่แล้ว เขาจึงทนเห็นคนที่รักเขาเจ็ บปว ดได้โดยไม่รู้สึกเท่าไหร่

สำหรับคนคบหากันเป็นแฟน ก็มองได้ทั้งด้านเธอและฉัน ด้านเธออาจจะเบื่ อหน่ าย ทนพฤติก รรมอีกฝ่ายไม่ได้ พอถึงจุดที่มีทางเลือกจึงตัดสินใจได้ง่าย ด้านฉัน เขามาแ ย่ งของๆ เราไป ไม่รับความจริงและไม่ปรับปรุงตัว จึงยังเจ็ บปว ดเพราะเข้าใจว่าถูกยื้ อแ ย่ งไป ด้านคนมีครอบครัว เขาเจอคนใหม่ในวันที่ไม่ใช่

เมื่อเขาตัดสินใจเลือกคนมาใหม่ นั่นก็บ่ งบ อ กแล้วว่า ครอบครัวไม่ได้สำคัญกับเขา แต่คนมาใหม่สำคัญกว่าจนยอมแลก เมื่อเขาตัดสินใจใช้กิเ ล สนำศีลและความถูกต้อง ก็ต้องปล่อยเขาไปตามทางที่เขาเลือกเถอะ

affaliate-2

ทางพุ ท ธชดใช้ก รรมหมดก็ต้องจาก เมื่อเว รก รรมจบสิ้นถึงเวลาไม่อยากจากก็ต้องจาก หากไม่ต่อเติมบุญ ไม่รักษาศีลให้เสมอกัน จิ ตใ จของอีกคนสูง อีกคนต่ำจึงอยู่กันไม่ร อ ด

โลกนี้แม้จะกว้างใหญ่เพียงใด แต่ไม่มีใครใหญ่เกิด ก ร ร ม ทุกคนย่อมต้องได้รับผลจากการก ร ะทำทั้งนั้น ไม่ช้าก็เร็ว หลุมดำมันกว้าง มื ด

และลึก แต่ไม่ลึกจนจะปืนขึ้นมาได้ เมื่อทำผิ ดพ ล า ดก็เร่งกลับตัวกลับใจ เมื่อถูกกร ะทำก็จงปล่อยวางให้อภั ย เมื่อใจไม่ยึ ดติดอดีต คำถามนี้ก็จะไม่เกิดอีก ส า ธุ

affaliate-2

affaliate-2