ครม. หนุนพม. ช่วยคนจนมีบ้าน ราคาหลังละ 650,000-850,000 บาท

ครม.ไฟเขียวหนุนกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ใช้งบ 2.6 พันล้าน เข็นบ้านช่วยคนจน ราคาหลังละประมาณ 650,000-850,000 บาท

ช่วยคนจนมีบ้าน – พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 เห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 วงเงินลงทุนรวม 2,612 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เสนอ แบ่งเป็น 1. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม 10 โครงการ 3,094 หน่วย วงเงิน 2,231 ล้านบาท และ 2. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ 271 หน่วย วงเงิน 381 ล้านบาท โดยจัดหาและค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศและอุดหนุนจากรัฐเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณกำหนด

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 เป็นโครงการเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาส เข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีรายได้ประมาณ 26,101-38,300 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และ 2. กลุ่มภูมิภาค ที่มีรายได้ประมาณ 34,701 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อครัวเรือน ให้มีที่อยู่อาศัยมาตรฐาน โดยโครงการจะจัดสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวและทาวน์โฮม จำนวน 2 ชั้น ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

พันเอกอธิสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม 10 โครงการ 3,094 หน่วย จะสร้างบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติทั้งหมด ราคาต่อหน่วยประมาณ 650,000-850,000 บาท ในพื้นที่ อาทิ โครงการเชิงสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 362 หน่วย จ.สุพรรณบุรี 1 รวม 322 หน่วย จ.นครนายก 498 หน่วย จ.เพชรบุรี 328 หน่วย จ.ลพบุรี 188 หน่วย จ.สิงห์บุรี 224 หน่วย จ.ศรีษะเกษ 208 หน่วย จ.สกลนคร 278 หน่วย จ.ชุมพร 338 หน่วย และ จ.ปัตตานี 228 หน่วย ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ ราคาต่อหน่วยที่ 1.8-2.2 ล้านบาท ที่ จ.สมุทรปราการ 184 หน่วย และ จ.ศรีสะเกษ 87 หน่วย

#1แชร์=1ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

#ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า!! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

affaliate-2

affaliate-2