ง่ายมาก วิธีลงทะเบียนรับเงิน 15000


ง่ายมาก วิธีลงทะเบียนรับเงิน 15000
จากกรณีที่วันนี้ 24 มี ค รัฐบาลแถลงมาตรการ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากสถานการณ์covid่-19หลังมีการสั่งปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่covid่-19อาทิ สถานบันเทิง สนามมวย หรือห้างสรรพสินค้า

ภาพจาก Live NBT2HD

โดยจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2563 นี้ ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

1 เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดเริ่มวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

affaliate-2

2 เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

3 เงินช่วยเหลืจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คลิป

affaliate-2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก Live NBT2HD

affaliate-2