ชัดเจนแล้ว ประกันสังคม มาตรา 39และ40 มีสิทธิได้รับเงิน 15000 ดังนี้

ชัดเจนแล้ว ประกันสังคม มาตรา 39และ40 มีสิทธิได้รับเงิน 15000 ดังนี้

หลังจาก ภาครัฐได้ปล่อยมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63

ทั้งนี้ ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันเป็นจำนวนมาก ว่าใครบ้างจะมีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดย “ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์” ขอสรุปง่ายๆ ดังนี้

ใครได้เงิน 5 พันบ้าง

– แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

– ผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 33 ที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

affaliate-2

– ผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 38 ที่ตกงาน หรือออกจากงานมามากกว่า 6 เดือนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ในส่วนของมาตรา 38 ขอยกตัวอย่างดังนี้ น้องพิม อยู่ในระบบประกันสังคม และลาออกจากบริษัทมา 7 เดือน น้องพิมจะมีสิทธิได้รับเงิน 5 พันบาทจากรัฐ เพราะหมดการคุ้มครองประกันสังคมแล้ว แต่น้องพิมจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะเดียวกัน น้องจอย ตกงานมา 2 เดือน น้องจอยจะไม่ได้เงิน 5 พันบาท เพราะได้สิทธิคุ้มครองประกันสังคมแล้ว

– ผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 39 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

– ผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

affaliate-2

นิยามผู้ประกันตน

– ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

– ผู้ประกันตน มาตรา 38 คือ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากงานแล้ว และประกันสังคมยังคุ้มครอง อีก 6 เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม

affaliate-2

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากไวรัสโควิด 5 พันบาท 3 เดือน จากกระทรวงการคลังครับจากเพจ หมายจับกับบรรจง  ได้แชร์ข้อความนี้ว่า

ล่าสุดชัดเจนจากการแถลงข่าววันนี้ 25 มีค63 ครับ ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากไวรัสโควิด 5 พันบาท 3 เดือน จากกระทรวงการคลังครับ

ภาพจาก Thai PBS

สำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยา มีดังนี้
1. เตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน คือ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร

2. ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คาดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63)

3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์.

ขอบคุณที่มา: ไทยรัฐ

affaliate-2