ด่วนที่สุด! ใครกลับจาก 6 จังหวัดนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ต้องกักตัว 14 วัน ทุกคน

ด่วนที่สุด! ใครกลับจาก 6 จังหวัดนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ต้องกักตัว 14 วัน ทุกคน

จากกรณีการประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนา หลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวม 26 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ 2558

ส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา สร้างความกังวลว่าอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของ CO VID ล่าสุด นายสุวรรณชัย ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ส่งจดหมาย ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ และผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง

ภาพจาก THE STANDARD

affaliate-2

ภาพจาก THE STANDARD

ภาพจาก THE STANDARD

affaliate-2

ภาพจาก THE STANDARD

ภาพจาก THE STANDARD

โพสต์ของTHE STANDARD

affaliate-2

โดยเฉพาะกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในจดหมายระบุชัดเจนว่า ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน ระดับอำเภอและหมู่บ้าน มีรายละเอียด เช่น จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป

ล่าสุด เพจ มนุษย์โรงงาน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วนที่สุด ใครกลับจาก กรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 กักตัวดูอาการ 14 วัน ทุกคน สิ่งที่ต้องทำอันได้แก่

1 แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ 14 วัน

2 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลูบมือจนแห้ง

4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

5 หากมีไข้ให้สวมใส่หน้ากากอนมัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุชในพื้นที่โดยทันที

6 สำหรับท่านที่เดินทางกลับจากจังหวัดอื่น ตรวจสอบข้อมูลตามลิ้งนี้ได้เลยครับ

กลับจาก 5 จังหวัดนี้กักตัว 14 วัน

อ้างอิง

อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมืออย่าพึ่งเดินทางจะดีกว่าครับช่วงนี้หากใครจำเป็นจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณ ข่าวอุตรดิตถ์ Uttaraditnews

affaliate-2