ด่วน! ว่างงานเพราะ โควิด รีบลงทะเบียนรับสิทธิ รัฐบาลชดเชยค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็น

ด่วน! ว่างงานเพราะ โควิด รีบลงทะเบียนรับสิทธิ รัฐบาลชดเชยค่าจ้าง 50 เปอร์เซ็น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในไทยและทั่วโลกตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าในไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของ COVID 19 ส่งผลกระทบแทบจะทุกด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ จนไปถึงสถานบริการต่างๆ ห้าง ตลาด เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาด

ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ วิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เท่านั้น

โดยขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

affaliate-2

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

affaliate-2

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

affaliate-2

affaliate-2