ด ว ง คู่แท้ ของคนเกิดทั้ง 7 วัน คู่กันแล้ว จะ ช่ ว ย หนุนนำชีวิตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กันและกัน รับ ท รั พย์ ร่ำร ว ย มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ด ว ง คู่แท้ ของคนเกิดทั้ง 7 วัน คู่กันแล้ว จะ ช่ ว ย หนุนนำชีวิตเ ส ริ ม ด ว ง ให้กันและกัน รับ ท รั พย์ ร่ำร ว ย มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ความจริงแล้ววันเกิดไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสุขของชีวิตคู่ เท่ากับความเข้าOกเข้าใจและการเสียสละ แต่ถึงกระนั้น ก็คำ ทำ น ายความรัก โดย คุณครูแ ห ม่ ม ร หั สจักรวาล ห ม อดูสุดฮอต ได้เปิด

ด ว งเนื้อคู่ ของคนอีกทั้ง 7 วัน ต ามหลักของโ ห ร าศาสตร์ ดังนี้ คนกำเนิดวันไหนคบกันแล้วดี หนุนนำด ว ง ให้เป็นคนมั่งคั่ง ท รั พย์สินไหลมาเทมา ถ้าเกิดต้องการรู้ รีบไปเ ช็ กกันเลยค่ะ

คนที่เกิดวันอาทิตย์

นิสัยคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่ชอบช่ว ยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ชอบช่ว ยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนพ้อง เป็นคนที่รักเพื่อนมาก ซื่อสั ต ย์และจริงใจถึงไหนถึงกัน ทำอะไรรวดเร็ว

และใจร้ อ น ขี้ ง อ น ขี้ น้อยใจ โ ก ร ธ ง่าย ห ายง่าย คิดแล้วอย ากทำเลย ตัดสินใจเร็ว ข าดความละเอียดอ่อน รักคนง่าย เวลารักแล้วทุ่มเทสุด จิ ตสุดใจ เนื้อคู่ก็จะรูปร่างสันทัด เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดในวันพฤหัส เนื่องจากคนที่เกิดวันพฤหัส ถูกสร้างให้เป็นผู้นำมากกว่าผู้ต าม ชอบช่ว ยคนอื่น ซึ่งจะมีอุปนิสัยคล้ายๆกัน มีปัญญ าพอตัวเข้มแข็งในหลักการ

ยึดความซื่อสั ต ย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะควบคุม คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่ใจร้อนให้เย็นลง เป็นคู่มิตรที่เสริมกัน เมื่อรวมตัวกันทั้งคู่ก็จะอยู่ด้วยกันได้เพร าะได้รับโอกาสดีๆ

คนเกิดวันพฤหัสจะสามารถควบคุมความร้ อ นแรงของคนวันอาทิตย์ให้อยู่ในอาร มณ์ที่เยือกเย็น และสงบได้มากกว่า เป็นลั ก ษ ณ ะของการครองคู่ของวันพฤหัสธ าตุดินกับวันอาทิตย์ธาตุไ ฟ ข้อดีคือเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัว ทำให้เกิดความส ม ดุ ลและมีความอุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่าสุดท้ายเข้ากันได้ดีมากที่สุด

affaliate-2

คนที่เกิดวันจันทร์

นิสัยคนเกิดวันจันทร์ เป็นคนที่มีเ ส น่ห์ ใครพบเห็นก็ต้องชอบ พูดจาดีอ่อนหวาน นอบน้อมถ่อมตน เชื่ อคนง่ายจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีเมตต ามีจิตใจอ่อนไหวง่าย ต ามใจเพื่อนฝูง

ไม่คอยขั ดใจใคร แต่ลึกๆในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง ชอบบริการผู้อื่น รักญาติแต่พึ่งญาติไม่ค่อยได้พึ่งได้แต่เพื่อนฝูง จึงชอบผู้ชายที่ป ก ป้ อ งตัวเองได้ ควรมีคนที่ป ก ป้ อ งให้ความรักความสำคัญ

จึงเหมาะกับ คนที่เกิดวันพุธ เพร าะจะเป็นคนช่างคิด ช่างพูดช่างเจรจาพูดจาอ่อนหวาน รู้จักเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างๆได้เป็นอย่ างดี

เป็นคนให้ความสำคัญกับความรัก ถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่ มเทให้จนหมดใจ ยอมให้ครอบครัวมีความสุขทุกอย่ าง

affaliate-2

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันพุธ หลอมรวมกันได้เป็นอย่ างดี สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันได้ตลอดเวลา คนวันจันทร์เป็นคนธ าตุดิน แข็งไปก็ต้องการ คนเกิดวันพุธ ธ าตุน้ำ

มาเพื่อให้อ่อนขึ้น การเพาะปลูกก็เช่นกันจะทำไม่ได้เลยถ้าข าดน้ำที่ให้ความชุ่มชื่นกับพื้นดิน เมื่อรวมตัวกันแล้วก็สามารถส่งผ ลให้เกิดความส ม ดุ ล เมื่อรวมตัวกันแล้ว ทำให้กล้าที่จะมุ่งหน้ าทำสิ่งต่ างๆ จนประสบความสำเร็จได้

ดั งนั้ นคู่ของคนวันจันทร์กับคนวันพุธ จึงเป็นเป็นความสดชื่น เต็มไปด้วยพลังของความสุข ให้กระชุ่มกระชวย ตลอดเวลา

คนที่เกิดวันอังคาร

นิสัยคนเกิดวันอังคาร ธ าตุลม พูดตรงไปตรงมา ข ว า น ผ่ า ซ า ก เอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยยอมใคร ป ากไวใครต่อป ากต่อคำด้วยไม่ค่อยได้ ใจร้อนออกจะบู๊ๆลุยๆ กล้าได้กล้าเสีย ทำอะไรรีบๆ ร้อนรนอย ากให้เสร็จเร็วๆ ด้วยความดื้ อไม่ค่อยจะยอมใคร ต้องหาคนที่ยอมตัวเอง

affaliate-2

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันศุกร์ เพร าะคนเกิดวันศุกร์ ธ าตุน้ำ เป็นคนอ่อนหวาน ชอบช่วยคน พูดจาตรงไปตรงมา มีนิสัยน่ารักมีหน้าต ายิ้มแย้มแจ่มใส

พร้อมที่จะรับฟังปัญห าของคนเกิดวันอังคารได้ดี เนื่องจากเป็นคนที่มีความรู้สึกขี้น้อยใจเหมือนๆกัน คนเกิดวันอังคารก็มีปมในใจเหมือนคนรอบๆตัว หรือพ่อแม่ไม่รัก

ส่วนคนเกิดวันศุกร์ ก็มีเรื่องทุ กข์ใจเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจคนรอบข้างแต่ก็ต้องเก็บไว้ในใจ เมื่อมาเจอกันต่ างคนก็ต่ างมีเรื่องปรับทุ กข์กัน จึงเข้าใจกันได้เป็นอย่ างดี คนเกิดวันศุกร์พอเจอคนวันอังคารก็จะไม่เถียงว่าไงก็ว่าต ามกัน

อาจจะดูลำบ ากใจกันบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการอยู่ร่วมกันอาจต้องฟั น ฝ่ า อุปสรร คและสิ่งที่เข้ามาด้วยความหนักแน่น ไม่ใช่หวั่นไหวต ามกระแสน้ำ วันศุกร์ หรือหวั่นไหวต ามแรงลม วันอังคาร เมื่อไหร่ก็ต ามที่คู่นี้หันหน้ าเข้าหากันด้วยเ ห ตุและผ ลละก็

น้ำต าลเรียกพี่กันเลยทีเดียว ถือว่าเป็นคู่ที่ค้ำจุนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่ างดี ในย ามที่มีปัญห าและต้องการความช่ว ยเหลือ อาการที่ดูเหมือนไม่จริงจังข าดเป้าหมายของคนวันอังคารจะห ายไปและจะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอน

คนที่เกิดวันพุธ

นิสัยคนเกิดวันพุธ เป็นคนง่ายๆ สบายๆ มีวาทศิลป์ ในการพูด ชอบเจรจา พูดจาเอาตัวรอดได้ เรียนพอใช้ แต่ม ารย าทงาม นิสัยดี มีน้ำใจกับผู้อื่นแต่ต้องมีผลประโยชน์ด้วย เป็นนักขายชั้นยอด

พูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างๆได้เป็นอย่ างดี เป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเท ชอบช่วยคนอื่น เวลาดีก็ดีใจห ายเวลาร้ า ย ก็ร้ า ย น่าดู

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันเสาร์ เพร าะเป็นดาวใหญ่มักเป็นคนมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว มีความอ ด ท นสูงเ ด็ ดเ ดี่ ย ว กล้าได้กล้าเสีย ดั งนั้ นจึงไม่คบกับใครนาน

เรียกว่าเจอปุ๊บรักปั๊บชอบคนผิวขาวและเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำ ทำอะไรต้องนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา เมื่อมารวมตัวกันกับคนเกิดวันพุธ ก็จะปรับตัวเข้าหากัน

คนเกิดวันพุธธ าตุน้ำ กับ วันเสาร์ธ าตุไ ฟ เป็นคู่ที่ค่อนข้างลงตัว เหมือนกับว่าเมื่อคนหนึ่งเป็นไ ฟ อีกคนก็ต้องเป็นน้ำคอยดับไ ฟ และอีกคนเป็นน้ำ อีกคนเป็นไ ฟที่คอยก ร ะตุ้นให้คนธ าตุน้ำ

ที่เป็นคนเรื่อยๆ สบายๆ ให้เกิดความก ร ะตือรื อร้ น มีไ ฟและมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นได้ เป็นการถ่ายเทพลังให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รวมตัวกันประคับประคอง ช่ว ยเหลือเกื้อกูลให้เกิดผลประโยชน์กันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมากๆ

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

นิสัยคนเกิดวันพฤหัสบดี มีลั ก ษ ณ ะเป็นธ าตุดินแข็ง ขี้โ ม โ ห โ ก ร ธง่ายห ายเร็ว เรื่องมากเรื่องเยอะ เวลาโ ก ร ธมักแสดงออกทางคำพูดแรงๆ ชอบช่ว ยคนอื่นจนบางครั้งแทบไม่มีเวลาของตัวเองช่ว ย

คนที่มาปรับทุ กข์บางครั้งรู้ตัวว่าไม่สามารถช่ว ยเหลือเขาได้แต่ก็พย าย ามหาทางช่ว ย มีปัญญ าพอตัวเข้มแข็งในหลักการยึดความซื่อสั ต ย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้ง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันจันทร์ เพร าะคนเกิดวันจันทร์ พูดจาดีอ่อนหวาน นอบน้อมถ่อมตน มีเ ส น่ห์ ใครพบเห็นก็ต้องชอบ ไม่ค่อยขั ดใจใคร เก็บความรู้สึกเก่ง แต่ลึกๆ

ในใจมีความมุ่งมั่นจริงจัง ชอบบริการผู้อื่น มีม ารย าท ผิวพรรณดีขาวเหลือง เป็นคนละเอียดรอบคอบ คนวันพฤหัส ธาตุดิน กับ คนวันจันทร์ธ าตุดินอ่อน

ความสัมพันธ์ของคนธ าตุดินทั้งคู่ ก็จะเต็มไปด้วยการทำอะไรแบบมีระบบ มีความรักที่มั่นคงจริงจังและจริงใจแต่ไม่ค่อยแสดงออก ไม่โรแมนติก หรือแม้แต่ตอนเริ่มต้นอาจเป็นแค่เพื่อนแล้วค่อยเลื่อนสถานะไปต ามลำดับ

เรียกว่าเห็นOกเห็นใจกันเพร าะต้องฟั นฝ่ าอุปสรร คหลายๆอย่ างมาด้วยกัน แต่เมื่อรักกันแล้วจะไม่มีวันที่จะหวั่นไหว สั่นคลอนได้อีกเลย เพียงแต่บางครั้งก็ต้องปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่าปกติ ต่ างคนต่ างเรียนรู้ที่จะแ ก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง

คนที่เกิดวันศุกร์

นิสัยคนเกิดวันศุกร์ เป็นคนขี้ใจน้อยแสนงอน พูดจาดีมีเ ส น่ห์ ชอบห่วงกังวลกับคนรอบๆข้าง โ ก ร ธง่ายห ายเร็ว ชอบหาเรื่องให้ตัวเองทุ กข์ใจอยู่เป็นประจำ อ่อนหวานรักสวยรักงาม ชอบช่ว ยคน พูดจาตรงไปตรงมา

มีนิสัยน่ารักชอบการค้นคว้าคือชอบหาความจริง ขี้สงสัยไม่หยุดจนกว่าจะห ายข้องใจ เรียกว่า ขี้ร ะแ ว ง ก็ว่าได้ ใจน้อยโดยไร้เ ห ตุ ผ ล ไม่ค่อยยอมฟังเ ห ตุ ผ ลดื้ อ ดั น ทุ รั ง ไปต าม อ าร มณ์ จึงต้องหาคนขรึมๆ

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนม าดข รึ ม ท่าทางสุขุมนุ่มลึกไม่ว่าชายหรือหญิง มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว ชอบช่ว ยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ชอบช่ว ยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้าง

จะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นระบบระเบียบมีแบบมีแผน พอที่จะสยบคนวันศุกร์ได้ เพร าะจะมีการชักชวนกันให้เกิดผลประโยชน์ซึ่งคนวันศุกร์แอบชอบเรื่อง เ งิ นๆทองๆอยู่บ้างคนสองคนที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการปรับตัวอย่ างแน่นอน

ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จ ทั้งคนวันศุกร์ธ าตุน้ำและคนวันอาทิตย์ธ าตุ ไ ฟ จะรวมตัวกันประคับประคอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมากๆ

เหมือนกับน้ำคอยดับไ ฟ ไ ฟก็คอยก ร ะตุ้นน้ำให้เกิดเป็นผ ลประโยชน์และโชคลาภ ไม่อยู่นิ่งเฉยไปวันๆ แบบไม่เกิดประโยชน์

คนที่เกิดวันเสาร์

นิสัยคนเกิดวันเสาร์ มีความหนักแ น่ นมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว มีความอ ด ท น สูงเ ด็ ดเ ดี่ ย ว ชอบอยู่เหนือคนอื่นมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนแท้ไม่ค่อยมี หูเบาเชื่ อคนง่าย มักห ว า ด ร ะ แ ว ง บางครั้งบ้ าบิ่นโผงผางแบบข ว า น ผ่ า ซ า ก มีเหลี่ยมนั ก เ ล ง

ของคนอื่นไม่เอาของตัวเองก็ไม่ให้ใคร ออกจะเป็นคนดื้ อรั้ น เอาแต่ใจตัวเองสักหน่อย ใจกว้าง ไม่ค่อยแคร์ใคร หยิ่งท ร ะ นงในตัวเองมาก พกพาความมุทะลุมามากมาย ไม่ยุ่งกับใครก่อนเพียงแต่คนอื่นอย่ างมายุ่งเท่านั้นเอง

คู่สมพงษ์ คือ คนเกิดวันพุธ เพร าะคนเกิดวันพุธจะมีวาทศิลป์ ในการพูด ชอบเจรจา พูดจาเอาตัวรอดได้ พูดโน้มน้าวเก่งสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่ างๆได้เป็นอย่ างดี

เป็นคนให้ความสำคัญกับความรักถ้าคิดว่าจะรักจะชอบใครก็จะทุ่มเท จึงมักพูดโน้มน้าวคนเกิดวันเสาร์ให้ทำอะไรให้เกิดผลประโยชน์ได้

คนเกิดวันเสาร์ธ าตุไ ฟ กับ วันพุธธ าตุน้ำ จึงเป็นอีกคู่ที่ที่ถ่ายเทพลังให้เกิดความส ม ดุ ลย์ทางธรรมชาติ น้ำก็จะช่ว ยทำให้ความร้อนจากไ ฟลดลง คนสองคนที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันต้องมีการปรับตัวอย่ างแ น่นอน

ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จ และบังเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งคนวันเสาร์ธาตุไ ฟและคนวันพุธธ าตุน้ำ จะรวมตัวกันประคับประคอง ช่ว ยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่ างดี ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สมกันมากที่เดียว

affaliate-2