ด ว ง เ จ้ า สั ว จั บ มี อ อ ร่ า 6 ราศีนี้ ปี 62 ถึง 63 มีเกณฑ์จะถูก ห ว ย ชีวิตจะดี ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่งมี ได้บ้านใหม่ รถใหม่

ด ว ง เ จ้ า สั ว จั บ มี อ อ ร่ า 6 ราศีนี้ ปี 62 ถึง 63 มีเกณฑ์จะถูก ห ว ย ชีวิตจะดี ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่งมี ได้บ้านใหม่ รถใหม่

ด ว ง เ จ้ า สั ว จั บ มี อ อ ร่ า 6 ราศีนี้ ปี 62 ถึง 63 มีเกณฑ์จะถูก ห ว ย ชีวิตจะดี ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่งมี ได้้บ้านใหม่ รถใหม่

สำหรับใครที่มีความชื่นชอบในเรื่องการดู ด ว ง วันนี้มีคำ ทำน ายท ายทักดีๆมาฝากมาฝ าก เรียกได้ว่า เป็นคำ ทำน ายท ายทัก

ว่าด้วยเรื่องของดว งชะต ากับ ความเชื่ อ หรือบางคนนั้นก็อ ย ากที่จะรู้อนาคตเพื่อจะได้แก้ไขปัจจุบันของตัวเองให้ดีที่สุด

คนส่วนใหญ่จึงชอบเ สี่ ย ง ด ว งเ สี่ ย งโชคเพื่อรอโชคชะต าให้เข้าข้างเรา จะพาไปดู 6 ราศีจะรวยแบบปุ๊ ป ปั๊ ป ชีวิตจะดีขึ้นจนไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่ง

ท่ านที่เกิดร าศีธนู

จากนี้ไป 2 ปีครึ่ง นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวเสาร์ทับ มีเกณฑ์เรื่องเลิกราห ย่ าร้างกับคู่ครองคนรัก ให้ประคับประคอง อ ด ท น แต่ให้คิดไว้อ ย่ างว่า

นี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นคู่แท้หรือไม่ ถ้าจบก็แปลว่าไม่ใช่ ถ้าไม่จบก็แสดงว่าใช่ และที่สำคัญจากนี้ไป 2 ปี

จะมีเรื่องบางอ ย่ างที่ต้องลงทุนกันย าว ๆ บางคนก็ซื้อกองทุน หรือลงทุนร ะยะย าว ซึ่งถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ผ ลตอบแทนจะได้หลังจาก 2 ปีผ่านไป ต้องอ ด ท น

affaliate-2

ดาวการเงินอยู่ในจังหวะที่มีเกณฑ์รายจ่ายมาก เนื่องจากดาวการเงินโคจรมาทั บเรือนชะต า แปลว่า มีภาระ มีเ ห ตุที่จะต้องใช้จ่าย

เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือพ่อแม่ของภรร ย าป่ วย พ่อแม่ของสามีไม่สบาย

ต้องใช้เงินเยอะ เป็นช่วงเวลาที่หนักและเหนื่ อ ยพอสมควร แน ะนำให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ก๊อก คือ 1 ได้มาใช้ไป 2 ให้คู่ครองหรือคนรัก 3 ซุ กไว้ไม่ให้ใครรู้ และอ ย่ าให้ใครยืมเงิน จะได้คืนย าก

ท่ านที่เกิดร าศีมีน

จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสบุญนำพา ทำให้ชีวิตมีความสุข สมหวัง สมปรารถนา เพร าะฉะนั้น ชาวราศีมีนภ์ที่เป็นคนก ตั ญ ญู จงรักภักดี เป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง อย่ ากลั วความ

affaliate-2

เปลี่ยนแปลง โดยตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 จนถึง 6 ตุลาคม 2563 ดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในเรือนม ร ณ ะ แปลว่า ย้ ายบ้าน เปลี่ยนงาน ย้ ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ เปลี่ยนแบบเ บ็ ดเสร็จ

การเงิ นดาวการเงินจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปี คือ มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และเมษายน ถึง ตุลาคม 2 จังหวะนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ ทั้งเงินหลักเงินประจำ

และรายได้พิเศษ ถ้าเปลี่ยนแปลงโยกย้ ายอ ย่ างที่ว่า เงินทองจะไหลมาเทมา มีโอกาสได้บ้าน รถ และทรัพย์สินอ ย่ างฉับพลัน หรือหมดห นี้สินที่มีอยู่อ ย่ างฉับพลัน

ท่ านที่เกิดร าศีเมษ

ดาวม ฤ ต ยูโคจรทับชะต าร าศี 7 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา ดว งชะต าของชาวร าศีเมษจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง อาจจะมีทั้งดี ร้ าย ทั้งนี้ ดว งราศีเมษ

affaliate-2

คือ ราศีเดียวกับด ว งเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หากประเทศไทยเป็นอ ย่ างไรในภาพรวม ก็จะส่งกระแสแห่งพลังให้ชาวราศีเมษเจอเ ห ตุ ก ารณ์คล้า ย ๆ กัน

การงาน ดาวการงานอยู่ในมุม ม ร ณ ะ มา 2 ปีครึ่ง ชาวราศีเมษที่รู้สึกเหมือนเจอทางตั น ทุ กข์ มีความกังวล ตกงาน งานไม่มั่นคงในช่วงที่ผ่านมา ข่ าวดีคือ พ้นเ ด ดไ ล น์แล้ว

จบสิ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมา จะมีมุมของการงานที่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ต้นปี เพร าะดาวการงานพ้ นจากมุม อับ เป็นจังหวะที่เริ่มต้นดี แต่ก็เ ห นื่ อ ยย าก ต้องต่อสู้และดิ้ น ร น

ท่ านที่เกิดร าศีสิงห์

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาถูกร า หูทั บ แล้วค่อยขยับเมื่อปี 2561 อะไรหลายอ ย่ างยังอึ ม ค รึ มเพร าะเป็นช่วงรอยต่อของปลายปี 2561 และ 2562 ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้น ที่นำไปสู่การขยับข ย ายและประสบความสำเร็จ

เคยเจรจาความกับใคร หรือมีปัญห ากับคนรัก หลังจากนี้เขาจะยอมเรา ทุกอ ย่ างจะเปลี่ยนแปลง เรื่องที่ย ากจะง่ายขึ้น ที่สำคัญ สิ่งที่เริ่มต้นใหม่ทำใหม่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะมั่นคง

มีเกณฑ์การงานเจริญรุ่งเรือง เริ่มต้น แล้วนำไปสู่การขยับข ย าย งานด้านวงการบันเทิง งานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของกินของใช้ และงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศิลปะ มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ

เนื่องจากดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจ รเดินหน้าอ ย่ างมีจังหวะจะโคนและรวดเร็ว ใครสมัครงานก็จะได้งาน ใครลงทุนก็จะเริ่มต้นสร้างตัวเป็นความสำเร็จ มีบ้าน มีรถ

ท่ านที่เกิดร าศีกันย์

เมื่อประมาณ 4 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา เจอเรื่องร้ ายมามาก เพิ่งจะดวงดีเมื่อ 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมา แต่หลายท่านยังจำเรื่องร้ ายทำให้หมดกำลังใจในการสร้างสิ่งใหม่ ฉะนั้น หลังจากนี้เป็นต้นไปให้มีความหวัง และกำลังใจ เ ค ร าะห์และภั ยหมดไปแล้ว ปีนี้มีโชค 2 ชั้น

การงานที่เกี่ยวข้องกับการจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ หรือต่อยอดจากปีที่ผ่านมา มีความรู้ความสามารถอะไร เตรียมตัวให้พร้อม แล้วลุย อ ย่ าเลือกงาน รับรองว่าจะมีโอกาส และโอกาสจะนำไปสู่ความสำเร็จ จะได้รับการเลื่อนขั้น

จะได้รับโอกาสในการแสดง รับโอกาสในการเสนอผลงาน รับโอกาสที่จะได้ใช้โอกาสในการลง ทุ น ได้รับเครดิตจากธนาคาร เป็นจังหวะที่ดี แนวโน้มหลังจากนี้ หากทำอะไรด้วยความร ะ มั ด ร ะวั งจะนำไปสู่ความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้ า

มีโอกาสจังหวะที่จะร ว ย ชาวราศรีกันย์ที่อยู่ในวัยว่าจะร ว ย และพื้นดวงมีเกณฑ์ว่าจะร ว ย จังหวะนี้ถ้าพ ล าดรออีก 12 ปี

ท่ านที่เกิดร าศีตุลย์

ดาวพฤหัสบดีโคจรทั บเรือนชะต าชาวราศีตุลย์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กันย ายน 2561 จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นจังหวะที่ได้เป็นเ อ ก ะ น ร ะเ กณฑ์ แล้วได้น ร ะ อุ ด มเกณฑ์ หลังจากนั้นเป็นต้นไปจนถึงวันที่กลางปี 2563

ดาวพฤหัสบดีโคจรในเรือนการเงิ น เด่นที่สุดในรอบ 12 ปี ดาวจรในเรือนอ ริ ไม่มี ดาวจรในเรือนม ร ณ ะไม่มี ดาวจรในเรือนวิ น าศไม่มี ฉะนั้นจะต้องเ ชื่ อมั่นและมีกำลังใจ จะสุดยอดดีด้วยกำลังบุญหนุนนำพา

การเงินและการเงิ น  งานพื้นฐานของชาวร าศีตุลย์คืองานบริการ เพร าะเจ้าเรือนการงานคือพระจันทร์ และมีร า หูโคจรสัมพันธ์กับเรือนการงาน แปลว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนงาน ย้ ายงานแล้วดี

เปลี่ยนแล้วเกื้อกูลให้เกิดการขยับข ย าย ดาวพฤหัสบดีโคจรทั บเรือนชะต า งานจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้ า บุญจะนำพาเกื้อกูลหนุนนำให้ยิ่งใหญ่ ฉะนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เป็นจุดจังหวะที่ทำให้ชาวราศีตุลย์ มีโอกาสร ว ย

มีโอกาสที่จะหมดห นี้หมดสิน ตั้งแต่วันที่ 5 กันย ายน 2561 จนถึงเดือนกันย ายน ถึง ตุลาคม 2563 ในประมาณ 2 ถึง 3 ปีนี้ หากตั้งตัวไม่ได้ต้องรออีก 12 ปี เพร าะรอบดาวพฤหัสบดีจะมาอีกครั้ง

ดั งนั้ นทุ่ มเ ทกำลังกาย กำลังใจ กำลังส ติปั ญ ญ าและส ม อ ง หาแรงบันดาลใจมาทุ่ มเ ททำงานทำให้เกิดรายได้ มีเกณฑ์ที่จะก่อร่างสร้างตัว มีเงินก้อนใหญ่ ซื้อบ้านซื้อรถ ซื้อความมั่นคง และใช้ห นี้สินให้หมดไป

affaliate-2