“ถังไม้ กับ ชีวิต” เรื่องดีๆที่อยากให้สละเวลาอ่านสัก 1 นาที

“ถังไม้ กับ ชีวิต” เรื่องดีๆที่อยากให้สละเวลาอ่านสัก 1 นาที

ถังไม้กับชีวิต…

ช่างไม้คนหนึ่ง ตัดไม้มาทำถัง เขาแบ่งไม้เป็น 3 ส่วน เพื่อทำถัง 3 ใบ

ใบที่ 1 เขาเอาไว้ในส้วมเพื่อเก็บอุจาระ เรียกว่าถังอุจาระ ใครพบใครเห็นต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ใบที่ 2 เขาเอาไว้ใส่น้ำ เรียกว่าถังน้ำ ใครๆต่างใช้บรรจุ น้ำทั้งไว้ดื่มและไว้อาบ

ใบที่ 3 เขาเอาไว้บ่มไวน์ เรียกว่าถังไวน์ ใครๆต่างนิยม ชมชอบ ด้วยกลิ่นไวน์ที่หอมหวลชวนดื่ม

ถังไม้เหมือนกัน สาระสำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะตาชีวิตจึงต่างกัน ชีวิตเหมือนถังไม้
ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น มุมมองเป็นเช่นไร การดำรงชีพก็เป็นเช่นนั้น

affaliate-2

– ความทุกข์ ต้องเจอทุกชีวิต ,ความเหนื่อย คือการต้องทำงาน
– การเปลี่ยนแปลง คือชะตาชีวิต , อดทน จะได้ประสบการณ์
– การอภัย จึงเป็นปัญญา , ความสงบ ต้องบำเพ็ญ
– เสียสละ จึงจะได้รับ , ต้องทำ จึงมีไว้ครอบครอง

หากคุณรู้สึกว่ามันลำบาก จงบอกกับตัวเองว่า…
” ทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา “

จงยืนหยัดมั่นไว้
” เพราะทางที่คุณกำลังเดินคือทางขึ้นสู่ที่สูง “

นี่คือชีวิต
ทางแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้อุปถัมภ์ มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง
มีมิตรสหายที่เข้าใจ มีศัตรูที่คอยบั่นทอน มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ

affaliate-2

การดำรงชีวิตไม่ง่าย
“เมื่อยังมีลมหายใจ ต้องรู้ถนอมรักษาไว้ “

ขอบคุณข้อมูล : นุสนธิ์บุคส์

affaliate-2