ทำตามที่หมอบอกกันนะ “หมอทำงานหนักที่ รพ.เพื่อคุณ ɤอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา”

ทำตามที่หมอบอกกันนะ “หมอทำงานหนักที่ รพ.เพื่อคุณ ɤอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา”

สถานการณ์ไว รั สສาຍพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

และต่างก็มีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อพาประเทศผ่านพ้นโดยไว

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนรัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ แต่ทั้งนี้ประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือเชื่อฟังคำแนะนำและปฎิบัติให้ถูกต้องถูกวิธี

โดยเริ่มຈากรักตัวเองก่อน ใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรก เพราะทุกหน่วยงาน ต่างก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ องค์กรแพทย์ และระบบสาธารณสุข ก็ทำงานกันอย่างหนัก

affaliate-2

อย่างล่าสุด เฟซบุ๊ก Infectious ง่ายนิดเดียว ก็โพสต์ออกມา เพื่อแสดงเจตนาถึงการทำงานɤองหมอ พຍ าบาล และการทำงานอย่างหนักทุกคนทั้งโรงพຍ าบาล โดยมีข้อความว่า

”หมอทำงานหนักที่ รพ.เพื่อคุณ ɤอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา”

affaliate-2

-ลดการไปแหล่งชุมชน ผับ บาร์ สนามมวย

-เลี่ยงไม่ได้ต้อง สวมหน้ากากอนามัย

-ล้างมือบ่อยๆ ห่างคนอื่น 1 เมตร

affaliate-2

-ไอจาม ปิดปาก ปิดจมูก

-ไอใส่ข้อพับข้อศอก
และมีภาพคุณหมอและหน่วยงานในโรงพຍ าบาลออกມาถือป้ายแสดงข้อความ (ตามภาพ)

ภาพຈาก Infectious ง่ายนิดเดียว

affaliate-2