นพ.ธีระวัฒน์ โพสต์เตือนระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ ปิดประเทศ 21 วัน

นพ.ธีระวัฒน์ โพสต์เตือนระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ ปิดประเทศ 21 วัน

วันนี้ ( 18 มีนาคม 2563 ) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ระยะสุดท้ายจะทำหรือไม่ทำ? 18/3/63

ประเทศไทยต้องการมาตรการแบบที่หยุดการแพร่ได้เด็ดขาดหรือมากที่สุดเช่นประเทศจีน ขอ 21 วัน
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ

ห้ามออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
ยกเว้นอาชีพที่ไม่สามารถทำจากที่บ้านได้ เช่นแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ พนักงานสาธารณูปโภค
ออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
หรือจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
และออกมาลำพัง หรือด้วยคนน้อยที่สุด
ห้ามการชุมนุม โดยเด็ดขาด
ในสถานที่ทำงานที่อนุญาตให้ไปทำนั้นต้องป้องกันตนเอง และรักษาระยะหนึ่งถึง 2 เมตร
ในกรณีที่ออกจากบ้านในกลุ่มที่จำเป็นดังกล่าวต้องสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยที่สุด
ในขณะที่มีมาตรการปิดบ้านมีกระบวนการทำลายเชื้อ ในทุกพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านอำเภอตำบลจังหวัด

ปิดสถานที่อย่างที่รัฐบาลประกาศขณะไม่ช่วยอะไรมาก เพราะการใช้ชีวิตของประชาชนยังเหมือนเดิม ยังมีการทำงานในออฟฟิศ การเดินทางยังใช้ รถโดยสารเช่นเดิม
การแพร่แม้อาจจะดูเหมือนลดจำนวนในแต่ละวันได้ แต่รอปะทุเป็นอาการหนักขึ้นเรื่อยๆที่ต้องเข้าโรงพยาบาล และกระทบระบบสาธารณสุข
ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง ดูสถานการณ์ในโรงพยาบาลขณะนี้ตั้งแต่ความลำบากในการจำแนกผู้ต้องสงสัยและมีผู้ป่วยติดเชื้อจริงมากขึ้น และอุปกรณ์และบุคลากร ที่จะอัตคัดขึ้นตามลำดับ

affaliate-2

มาตรการปิดบ้านดังกล่าวไม่ใช่จบแล้วจบเลยแต่ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเช่นในประเทศจีนคือมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยดำเนินชีวิตเริ่มเข้าใกล้ปกติมากขึ้น และมีการตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่และกักกันรักษา การตรวจตราหาผู้ติดเชื้อใหม่ได้ง่าย โดยชุดตรวจหาแอนติบอดีในเลือดแบบเพิ่งติดเชื้อ หรือติดเชื้อมานานแล้ว ซึ่งถูกประหยัดและรวดเร็วและมีการสุ่มตรวจเป็นกลุ่ม เป็นระยะในพื้นที่ต่างๆ เป็นควบคุมตลอดเวลาจนกว่าจะมีวัคซีน

affaliate-2

affaliate-2