ประกันสังคม จ่ายเยีย ว ย ๅ 5,000 โอนผ่านพร้อมเพย์ เ ช็ คเงื่อนไขใครได้สิทธิบ้าง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แถลงภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง

ในรายละเอียดมาตราการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรีกลางคืน ฯลฯ โดยระบุว่า
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2