ปวดท้องจุดไหน บอกว่าเป็นอะไร

ปวดท้องจุดไหน บอกว่าเป็นอะไร

ค ว รรู้ไว้ก่อนจะสา ย ปວดท้องจุดไหนหมายถึงอะไร

1. ชายโครงขวา เป็นจุดของตับและถุงน้ำดี หากกดแล้วเจอก้อนแข็ง บวกกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง

หมายถึง ความบกพร่องเกี่ยวกับตับหรือถุงน้ำดี ปວดมาก หาหมอดีกว่า

2. ใต้ลิ้นปี่ หรือกลางตัวเรา ตรงซี่โครงซี่ล่างสุด (กลางตัว) จะหมายถึง กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ตับ และก ร ะ ดู กลิ้นปี่

– หากปວดเป็นประจำเวลาหิวหรืออิ่ม ก็หมายถึง อาจเกี่ยวกับโ ร คกระเพาะ – หากปວดรุ นแร งร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน อันนี้ตับอ่อนอักเสบ

affaliate-2

– หากคลำเจอก้อนเนื้อค่อนข้างแข็งและมีขนาดใหญ่ อาจหมายถึงตับโต (ปรึกษาหมอ)

– คลำได้ก้อนสามเหลี่ยมแบนเล็ก มักเป็นก ร ะ ดู กลิ้นปี่ อันนี้ก็ปรึกษาหมอ

3. ปວดชายโครงขวา เป็นตำแหน่งของม้าม หากเจ็ບ ต้องปรึกษาหมอโดย

4. ปວดบั้นเอวขวา สาว เป็นกันประจำ ตำแหน่งนี้คือ ท่อไต ไต ลำไส้ใหญ่

affaliate-2

– ปວดมากจะหมายถึงลำไส้ใหญ่อักเสบ

– ปວดร้าวถึงต้นขา อันนี้แรงหน่อย เริ่มต้นเป็นนิ่วในท่อไต

– ปວดร่วมกับปວดหลัง แถมมีไข้ หนาวสั่นด้วย ปัสสาวะขุ่น อันนี้แรงหน่อย กຣวຢไตอักเสบ อย่าฝืน หาหมอดีกว่า

– คลำเจอก้อนเนื้อ อันนี้ก็หาหมอวินิจฉัย

affaliate-2

5. ปວดรอบสะดือ มันคือ ตำแหน่งลำไส้เล็ก มักพบในคนที่มักท้องเดิน แต่หากกดแล้วปວดโครต มันคือไส้ติ่งครับ ปວดมาก หาหมอ

แต่ถ้าปວดแบบมีลมในท้องด้วย ก็ไม่เป็นไรมากครับ อาจ กระเพาะลำไส้ทำงานผิดปกติ

6. ปວดบั้นนเอวซ้าย เป็นตำแหน่ง ท่อไต ไต ลำไส้ใหญ่ (เหมือนข้อ 4)

7. ปວดท้องน้อยขวา เป็นตำแหน่ง ไส้ติ่ง ท่อไต และปีกมดลูก

– หากปວดเกร็งเป็นระยะ แล้วร้าวมาที่ต้นขา หมายถึงกຣวຢไตอาจเป็นอะไรสักอย่าง หาหมอ

– ปວดเสียดตลอดเวลา กดแล้วเจ็ບมาก อย่าทนครับ เพราะเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบ

– ปວดร่วมกับมีไข้สูง หนาวสั่น มีตกขาว ผู้หญิงเท่านั้น่ที่เป็น เพราะมันคือ ปีกมดลูกอักเสบ

– คลำแล้วเจอก้อนเนื้อ เบื้องต้นอาจเป็นก้อนไส้ติ่งหรือรังไข่ผิดปกติ

8. ปວดท้องน้อย มันเป็นตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะและมดลูก

– ปວดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือถ่ายกระปริบกระปรอย เดาได้ง่ายเลย เพราะมันคือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือแรงหน่อยคือ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

– ปວดเกร็งเวลามีประจำเดือน ไม่มีอะไรมาก คุณกำลังมีประจำเดือน แต่ในรายที่ปວดเรื้อรังในหญิงแต่งงานแล้วไม่มีบุตร

9. ปວดท้องน้อยซ้าย เป็นตำแหน่ง ปีกมดลูกและท่อไต

– ปວดเกร็งเป็นระยะและร้าวมาที่ต้นขา มักเป็นนิ่วในท่อไต

– ปວดร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น ตกขาว เป็นเพราะมดลูกอักเสบ

– ปວดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกติ อาจเป็นเพราะลำไส้ใหญ่อักเสบ – คลำพบก้อนร่วมกับอาการท้องผูกเป็นประจำ อาจเป็นเนื้องอกในลำไส้

affaliate-2