ผลวิจัยพบว่า คนสูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 ง่าย หมอเตือนเลิกสูบฟื้นฟูปอดทันที

เปิดผลวิจัย พบคนสูบบุหรี่ติดเชื้อโควิด-19 ง่าย หมอเตือนเลิกสูบฟื้นฟูปอดทันที

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (2550-2551) เปิดเผยว่า ได้มีรายงานวิจัยที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีผลทำให้ปอดอ่อนแอ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น

กลุ่มผู้ที่รายงานเรื่องนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยจากสหราชอาณาจักร คือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ มหาวิทยาลัย Trent และ ศ.เดอร์ เลวิส แห่งมหาวิทยาลัยแวนเซีย ส่วนจากสหรัฐฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก โดยได้ทำการทดลองในหนูทดลอง พบว่า นิโคตินที่ผ่านเข้าปอดหนูทดลอง มีผลทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด ปอดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ช้าลง ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

“ช่วงเวลาที่โลกกำลังมีการระบาดของโรคนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นักสูบบุหรี่ไทย จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สูบบุหรี่ที่มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถเลิกสูบได้ด้วยการหักดิบเลิกสูบ ส่วนผู้สูบที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (โทรฟรีทุกเครือข่าย)” ดร.นพ.หทัย ชิตานนท์ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสด

affaliate-2

affaliate-2