ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ

ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ

ผู้ชายทั้งหลาย อย่ าทำให้ผู้หญิงเขาหมดใจ ต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่มีวันกลับมาหาคุณ ผู้หญิงที่เขารักคุณ เธอจะสู้เพื่อคุณ พร้อมทำทุกๆอย่ างเพื่อคุณเสมอ ถ้าหากเธอไม่บ่ น ไม่ว่าอะไรคุณอีกต่อไป นี่คือ

เธอหมดใจกับคุณ ต่อให้คุณง้ อยังไง เธอก็ไม่แคร์ คุณแล้ว และวันนี้ทาง คิดดี ชีวิตดี มี 6 สั ญ ญ าณ เ ตื อ น คุณผู้ชาย ว่าถ้าเธอทำแบบนี้ นี่คือ เธอหมดใจกับคุณแล้วจริงๆนะ จะเป็นอย่ างไร ต ามมาดูกันเลยค่ะ

1 ถ้าเธอมีความสุข ยิ้มแย้มตลอดเวลา ยอมให้คุณในทุกๆ เรื่อง ไม่ทุ ก ข์ ไม่ร้ อ น ในเรื่องที่เกียวกับคุณ นั่นแปลว่า เธอมีที่หมายใหม่แล้ว

การเป็นโสดนี่มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟ็กท์สุดๆ แล้วล่ะคุณ การที่ไม่ต้องทำตัวติดกับใครตลอดเวลา นี่มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีงาม

เพราะเธอก็ไม่ได้รักกันตลอดเวลา ชีวิตจริงเธาก็มีเหม็ น ขี้ หน้ าคนที่เธอรักกันบ้างเป็นธรรมดาในเวลาที่เธอทั้งคู่ทำตัวไม่น่ารักต่อกันนั่นแหละ

ผู้หญิงที่ไม่เคยห วี ด ร้องใส่หน้ าแฟน เธอเก็บซ่อนอะไรเอาไว้ลึกๆ แน่ๆ บ อ กได้เลยว่า มันมีสิ่งผิ ดปกติเกิดขึ้น ยิ่งเธอยิ้มแย้มแจ่มใสมากเท่าไหร่ นั่นยิ่งผิ ดปกติเท่านั้น

affaliate-2

เธอไม่ได้บ อ กว่าทุกคู่ต้องเป็นแ บ บนี้ เพร าะในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่นี่คือ พิ รุ ธ ที่สั งเก ตผู้หญิงเราได้ง่ายที่สุด ถ้าเราไม่โต้ เ เ ย้งอะไรกับคุณผู้ชาย นั่นแหละ แปลกสุดๆ

2 ถ้าเธอปล่อยให้อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิดไป นั่นแปลว่า เธอพร้อมจะปล่อยคุณ ไปไหนก็ไป ผู้หญิงที่มีรัก จะสู้จนกว่าจะถึงที่สุด

ถ้าเธอไม่เห็นด้วย เธอจะไม่เห็นด้วย และ คั ดค้ านอย่ างหั ว ชนฝา ไม่มีวันปล่อยคุณไปไหนก็ไปเ ด็ ด ข า ด ผู้หญิงเมื่อเธอไม่รักในสิ่งไหน

เธอจะปล่อยๆ มันไป เช่นเดียวกับ ความสั ม พั น ธ์ ของเธอกับแฟน ถ้าเธอหมดใจ แฟนเธอจะไปไหนก็ไป เพร าะเขาไม่สำคัญสำหรับเธออีกต่อไปแล้ว

affaliate-2

3 ถ้าเธอไม่มีแพลนแลกเปลี่ยนชีวิตกับคุณ ไม่มีแผนร ะยะย าวร่วมกัน คุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตเธอแล้วล่ะ ผู้หญิงที่ไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองต่อคุณ นั่นเป็นเพร าะเธอเฝ้ารอที่จะมอบความรู้สึกเหล่านั้นให้คนอื่น ถ้าเธอไม่แลกเปลี่ยนเรื่องราวใดใดในชีวิตกับคุณ ไม่มีการพูดถึงอนาคต ไม่มีการวางแผนจริงจัง ในบทสนทนาต่อกัน นั่นแปลว่า รักเรามันจื ดแล้วล่ะคุณ

4 ถ้าเธอไม่ปริป ากอะไรเลย แปลว่า เธอ ป ฏิ เ ส ธ ที่จะรักษ าความสัมพันธ์นั้นแล้ว ทำมัยต้องท ะ เ ล า ะ กับคนที่เราไม่ได้ต้องการจะอยู่ด้วยกันต่อ ทำไมจะต้องเสี ยเวลา และ เปลืองน้ำต าให้กับคนที่เราไม่แคร์เขาแล้ว เมื่อผู้หญิงต้องการตั ดเยื่ อใย

เราก็จะตั ดบทสนทนา เราจะปล่อยให้คุณพูดและทำในแบบ เอาที่คุณสบายใจล่ะกัน นั่นแหละค่ะ เพร าะเราเดินจากคุณมาไกลจนจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วไง

affaliate-2

ถ้าเธอเฉยชากับคุณในทุกๆ เรื่อง นี่คือ สั ญ ญ าณ เ ตื อ น ว่า คุณไม่ใช่คำตอบของเรา คนเราไม่มีทางเพิกต่อความสั ม พั น ธ์ ที่เราต้องการรั กษ าและสร้างความผูกพันกันไปได้หรอก เว้นเสียแต่ว่า เราอย ากจะ ทิ้ งมันไปแล้ว

5 ถ้าเธอไม่จริงจังกับอะไรสักอย่ างในความ สั ม พั น ธ์ กับคุณ จงร ะวัง แฟนสาวที่ไม่เคยเผยให้คุณเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ คุณอาจจะคิดว่าเธอเป็นคนสบายๆ แต่จริงๆ แล้ว คุณไม่ได้ถูกจัดอยู่ในชีวิตของเธอต่ างหาก

6 ถ้าเธอแค่เพียงมองคุณเฉยๆ ปล่อยให้คุณทำอะไรต ามใจชอบ นั่นคือ เธอกำลังจะทิ้งคุณ เวลาที่ผู้หญิงเราพูดถึงอะไร นั่นเพร าะเราอย ากจะให้คุณได้ยินในสิ่งที่เราพูด ที่เราบ อ กกับคุณ มันมีเห ตุผ ลค่ะ และมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณแน่ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราขอให้คุณฟังเถอะค่ะ

ผู้หญิงจะ จู้ จี้จุ กจิ ก ขี้บ่ นเหมือนเป็นแม่ เมื่อเราเห็นปัญห า แน่นอนเราต้องการแ ก้ไ ข และหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารัก ถ้าเธอไม่บ่ น ไม่สนใจ นั่นเป็นเพร าะเรา ไม่แคร์เลย เพร าะปัญห าที่คุณสร้างขึ้น แปลง่ายๆ ว่าเราไม่รักคุณแล้ว

เพร าะฉะนั้น ถ้าวันนี้ เธอยังยุ่ งวุ่ น ว า ย จู้จี้ บ่ น ทำตัวเป็นแม่มากกว่าเป็นแฟน วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวคุณ นั่นเป็นเพร าะเธอยังรัก ยังใส่ใจ คุณอยู่ต่ างหากนะคะ รู้แล้วอย่ างนี้ จะเลือกคบกับ ผู้หญิงเงียบๆ หรือ ผู้หญิงวุ่นวาย กันดีล่ะครับ อย่ าให้ผู้หญิงต้องหมดใจ เพร าะต่อให้คุณง้อยังไง เธอก็ไม่แคร์นะคะ คุณผู้ชายทั้งหลาย

affaliate-2