ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

ผู้หญิงที่เขา เก่ง สวย ดี จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

เกิดเป็นเป็นผู้หญิงทั้งที ต้องอย่าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้ มันทรงคุณค่าต่อตัวคุณมากๆ อ่ า นแล้ว ทำตามเถอะค่ะ

1 อย่าหยุด ฉลาด จงอย่าหยุดอ่าน เขียน เรียนรู้ พยายามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2 อย่าหยุด สวย จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

3 อย่าหยุด ทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

4 อย่าหยุด ออม ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ารอพึ่งคนอื่นยามเดื อ ด ร้ อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

affaliate-2

5 อย่าหยุด ท่องโลกกว้าง นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

6 อย่าหยุด หาเงิน พยายามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

7 อย่าหยุด คบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพยายามหาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

affaliate-2

8 อย่าหยุด กตั ญ ญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

9  อย่าหยุด หาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อย่างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

10 อย่าหยุด ทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

11 อย่าหยุด ทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

affaliate-2

12 อย่าหยุด เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพราะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

13 อย่าหยุด รักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริ ยบท

ขอบคุณที่มา ดร พนม ปีย์เจริญ

affaliate-2