ยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ ห้ามยึดใบขับขี่ กฎหมายจราจรฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มปี 2561 !!

ยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับ-ห้ามยึดใบขับขี่-ใช้ระบบตัดแต้ม กฎหมายจราจรฉบับใหม่ แก้ไขเพิ่มปี 2561

เรื่องนี้กำลังเป็นข้อถกเถียงในสังคมว่า การเพิ่มโทษสูงขึ้นอาจทำให้ กลายเป็นการเปิดช่องให้ตำรวจจจราจรเรียกรับผลประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เรื่องนี้พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาส ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอกว่า ร่าง พรบ.ฉบับนี้หากบังคับใช้ พนักงานสอบสวนไม่ได้เปรียบเทียบปรับ แต่การปรับจะอยู่ที่ดุลยพินิจของศาล โดยระบุว่า อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับให้กับตำรวจจราจร เพื่อป้องกันข้อครหาว่าตำรวจจราจรเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ในขั้นการพิจารณา คาดว่าแล้วเสร็จต้นปี 2562

สำหรับส่วนแบ่งค่าปรับจราจรปัจจุบัน ยกตัวอย่าง ปรับ 100 บาท เงินจำนวน 50 บาท จะถูกส่งเข้าท้องถิ่น เข้ากองทุนค่าใช้จ่ายบำรุงด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจราจร 2 บาท 50สตางค์ และอีก47 บาท 50 สตางค์ เป็นส่วนแบ่งให้ตำรวจจราจร ส่วนแนวคิดในของ ร่างกฎหมายใหม่ นางสุภา โชติงาม ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก บอกว่า โทษปรับที่หนักขึ้น จะช่วยให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และกำลังนำเข้าสู่ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณา 3 วาระต่อไป ซึ่งหลังจากนี้คณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาและคาดว่าจะบังคับใช้เป็นกฎหมายซึ่งมีผลในปี 62นี้.

affaliate-2

พล.ต.ต.เอกรักษ์ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)
กล่าวว่า สตช.ได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายจราจรเพื่อให้ประชาชนเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุในประเทศไทยจึงมีการทบทวนนพมาตรการตัดคะแนนความประพฤติใบอนุญาตขับขี่กลับมาให้อีกครั้งโดยจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.จราจรทางบกม.142/1และม.142/2ทั้งนี้ร่างกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติและการควบคุมและบังคับอย่างรัดกุมมากที่สุดโดยขณะนี้แนวคิดดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางสตช.จะต้องจัดทำประชาพิจารณ์ฟังความเห็นประชาชนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนด สำหรับแนวทางบังคับมาตราการตัดคะแนนสตช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ประชาชนที่มีใบอนุญาตขับขี่จะมีทั้งหมด 12 คะแนนโดยความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทั้งหมดทุกข้อหาจะมีแต้มกำหนดไว้ซึ่งจะจำแนกกลุ่มข้อหาในการตัดคะแนนไว้ดังนี้1.กลุ่มการกระทำแล้วส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นน้อยเช่น ไม่สวมหมวกกันน็อคไม่คาดเข็มขัดนิรภัยถูกตัด 1คะแนนกลุ่มที่2ส่งผลกระทบต่อตนเองและสาธารณะชนปานกลางเช่น ขับรถฝ่าไฟแดง ขับรถย้อนศรถูกตัด 2คะแนนกลุ่มที่3ส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเช่นดื่มแล้วขับ เสพยาเสพติดแล้วขับรถขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดขับรถชนแล้วหนีถูกตัด 3 คะแนน

พล.ต.ต.เอกรักษ์กล่าวต่อว่า หากประชาชนถูกตัดคะแนนหมดทั้ง12แต้มจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90 วัน และหากถูกพักใบอนุญาตขับขี่ติดต่อกัน3 ครั้งครั้งที่ 3จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่1 ปี และเมื่อครบกำหนดแล้วกลับมาใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ถูกตัดคะแนนหมด12แต้มอีกครั้งจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลา3 ปี หลังจากนั้นจึงจะยื่นขอทำอนุญาตใบขับที่กับกรมการขนส่งได้อีกครั้ง

affaliate-2

อย่างไรก็ตามหากประชาชนกระทำความผิดแต่คะแนนยังไม่หมดภายใน 1ปีคะแนนจะกลับเข้าสู่ระบบใหม่แต่หากไม่ต้องการรอจนครบ1 ปีสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเจ้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งฯและนำคะแนนมายื่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้แจ้งว่าถูกตัดคะแนน คะแนนก็จะกลับเข้าระบบตามเดิม หลังจากนี้จะนำผลประชาพิจารณ์เสนอไปยังคณะกฤษฎีกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายบังคับใช้เป็นกฎหมายคาดว่าจะมีผลในปี62นี้.

#1แชร์=1ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

#ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า!! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

affaliate-2

affaliate-2