วันนี้ วันดี วันพระ สวดมนต์บทนี้ ได้บุญใหญ่ ! เชื่อ “พระอุปคุต” ลงมาบนโลกเพียง “ปีละครั้ง”

วันนี้ 24 ต.ค. วันดี ได้บุญใหญ่ ! เชื่อ “พระอุปคุต” ลงมาบนโลกเพียง “ปี…

วันนี้ 24 ต.ค. วันดี ได้บุญใหญ่ ! เชื่อ “พระอุปคุต” ลงมาบนโลกเพียง “ปีละครั้ง”

ทางภาพคเหนือของประเทศไทย จะมีพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่โบราณ ที่สืบต่อกันมา ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ พระภิกษุ และสามเณรในเมืองทุกรูป จะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน แต่ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป บางที่ พระภิกษุ และสามเณร จะออกมาโปรดสัตว์ในเที่ยงคืนวันอังคาร แต่บางจังหวัดก็จะออกมาตอน 24.00 ของวันพุธ

 

 

ซึ่งประเพณีนี้เป็นที่นิยมมีในภาคเหนือ แต่สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมำประเพณีนี้มาจากพม่าอีกทีหนึ่ง

affaliate-2

โดยทางด้านประเทศพม่า มีความเชื่อว่า พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ

ซึ่งเชื่อว่าคนที่ได้ทำบุญ ในพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด จะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างยิ่ง

 

affaliate-2

และนี่คือบทสวดบูชาพระอุปคุต ซึ่งนิยมสวดในเวลาเที่ยงคืนวันพุธ ทำตามดังต่อไปนี้..

1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

affaliate-2

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

3. สวดคาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

 

เรียบเรียงโดย : ปิยะนัย เกตุทอง

#1แชร์=1ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

#ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า!! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

affaliate-2