ว า ส น า ดี บ า ร มี แ ร ง ที่สุดในปี 2562 นี้ 4 ราศี ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งรวย บุญกุศลหนุนนำ การงานรุ่ง การเงิน พุ่ ง แ ร ง สุด จะพบโชคใหญ่ในรอบ 10 ปี ชีวิตดีขึ้นแ บ บ ท วี คู ณ

ว า ส น า ดี บ า ร มี แ ร ง ที่สุดในปี 2562 นี้ 4 ราศี ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งรวย บุญกุศลหนุนนำ การงานรุ่ง การเงิน พุ่ ง แ ร ง สุด จะพบโชคใหญ่ในรอบ 10 ปี ชีวิตดีขึ้นแ บ บ ท วี คู ณ

ว า ส น า ดี บ า ร มี แ ร ง ที่สุดในปี 2562 นี้ 4 ราศี ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งรวย บุญกุศลหนุนนำ การงานรุ่ง การเงิน พุ่ ง แ ร ง สุด จะพบโชคใหญ่ในรอบ 10 ปี ชีวิตดีขึ้นแ บ บ ท วี คู ณ บางคนนะไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไร

หยิบ จับต้อง ทำงาน ค้าขาย เรียนรู้อะไรก็เก่งและดีไปเสียหมด วาสนาดี บารมีถึงจริงๆ อย่ างที่เขาว่ากันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ วันนี้ขอนำเสนอ 4 ราศีที่บารมีแรงในปี 2562 จะเป็นใครก็ขอแสดงความยินดีด้วย ถึงทีคุณแล้ว

ราศี ตุลย์

เกิดตั้งแต่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน ดูด ว งภาพรวมของชาวราศีตุลย์ ปีนี้ต่อยอดมหากาพย์จากปีก่อนแต่มันจะขย ายความให้ยิ่งใหญ่เว่อวังอลังการงานสร้างยิ่งขึ้น

สถานะภาพใหญ่โตขึ้นเป็นระดับหัวหน้าที่จะต้องคอยควบคุมกำกับดูแลลูกน้องบริว า รมากขึ้น ผลประโยชน์เยอะขึ้น มีโอกาสได้ข้องแวะกับต่ างประเทศหรือชาวต่ างชาติได้ไปดูงานหรือไปท่องเที่ยวเป็นโบนัสเป็นออฟชั่นจากผู้หลักผู้ใหญ่จัดให้มา

ค น ที่เกิดราศีนี้ ในช่วงเร็ววันนี้ จะได้พบข่ าวดี คนใกล้ตัวจะนำพาโชคมาให้ โดยเฉพาะคนรัก 3 ถึ
ง 4 วันนี้เห็นได้ชัดเลยว่า บุญเก่านำพาบารมีแรงกล้า ทำอะไรพบแต่สิ่งดีๆ แล้วในอีก 2 อาทิตย์ หรือ 14 วันนี้ จะพบโชคใหญ่อีกครั้งในรอบ 10 ปีกันเลยทีเดียว

ชาวราศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติ รักความสามัคคี เป็นคนใจกว้าง ยุติธรรม มีเห ตุผ ล ยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่ างในหลายมุมมอง ชาวราศีตุลย์ เป็นบุคคลที่เรียบร้อย ชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐาน

affaliate-2

ไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย าก ชอบเก็ บตัว ชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเอง ชาวราศีนี้ไม่เป็นพิ ษเป็นภั ยกับใคร จะพย าย ามไม่พูดจาที่ทำให้ใครๆไม่พอใจ ชอบช่ว ยเหลือผู้อื่น เห็นOกเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุ กข์ได้ย าก บางทีเป็นคนเงียบกว่าปกติ

พูดน้อย บางครั้งคิดมากจนไม่พูดไม่จากับใคร เก็ บกดเอาเรื่องนั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียว เนื่องจากเขามีเห ตุผ ลดี หากใครไม่มีเห ตุผ ลด้วยแล้ว ชาวราศีตุลย์ก็ไม่อย ากคบค้าสมาคมด้วยเลย

ราศี กรกฎ

ค น เกิดตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม ภาพรวมของชาวราศีกรกฎ เป็นปีแห่งความอ ด ท น และมุ่งมั่นในเส้นทางที่แตกต่ างจากคนอื่นแต่ผลตอบแทนนั้นกลับยิ่งใหญ่เกินคำว่าคุ้ม ในปีนี้คุณจะสวนกระแสสังคมธุรกิจการงานแทบทุกอย่ าง

affaliate-2

จะมีการคิดที่กลับด้านเพื่อหาทางออกใหม่ ๆ ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะต้องลำบ ากตร ากตรำถูกดูถูกเหยี ย ดหย ามเพร าะทำในสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้าน แต่เชื่ อมั่นในตนเองเข้าไว้ผลสำเร็จจะได้ดังใจที่ปรารถนาแน่นอน รวมทั้งในปีนี้เรื่องรักจะดีงาม คนโสดจะตกหลุมรัก คนมีครอบครัวจะอบอุ่นแน่นแฟ้น

แน่นอนว่าช่วงนี้คุณกำลังเหนื่ อ ยกับคน ทั้งในที่ทำงาน และที่บ้าง คุณทำอะไรไปแล้วรู้สึกว่า ไม่มีใครให้ความสนใจ ให้ความสำคัญเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไร คุณกำลังอยู่ในช่วงบุญหนุนนำ กำลังจะดีขึ้นแบบทวีคุณกันเลยทีเดียว รอรับทรัพย์ก้อนใหญ่ๆ เร็ววันนี้ได้เลย อีก 2 อาทิตย์ เตรียมไว้

ชาวราศีกรกฎนี้ ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่ก ร ะตือรือร้นนัก มองดูไปเรื่อยๆ สบายๆ เหมือนไม่ยินดียินร้ ายกับใครเท่าไหร่นัก เขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่ างสบายๆ

ไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจ มีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใคร

affaliate-2

จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนหวานและให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์มาก จนบางครั้งกลายเป็นคนหัวอ่อน ไม่มีจุดยืน ถูกชักจูงไปได้โดยง่าย เพราะเขาไม่ได้ชอบขั ดใจใคร

ราศี เมษ

ค น ที่เกิดตั้งแต่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม ภาพรวมของชาวราศีเมษ ปีนี้โดยศักยภาพจะทำให้คุณเก่งกว่าที่เคยเก่ง แกร่งกว่าที่เคยแ ก ร่ ง มีพลังในการจัดการสิ่งต่ าง ๆ มากอย่ างที่ไม่เคยมีมาก่อน

รวมทั้งมีความอดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สามารถทำในสิ่งซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ไม่เหน็ ดเหนื่ อ ยเพร าะเชื่ อถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คนอื่นถ อ ดใจ

ช่วงนี้บุญเก่ากำลังหนุนนำ การงาน การเงิน โดยรวมแล้ว เจริญรุ่งเรือง อยู่ในช่วงกอบโดย ผู้ใหญ่มักช่ว ยเหลือ เพื่อนช่ว ยเหลือ แต่ให้ร ะวังเพื่อนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ เพราะจะทำให้คุณเหนื่ อ ยใจ ถึงขั้นเสียเพื่อนเลยก็ว่าได้

ชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไ ฟ เป็นคนจิตใจดี จิตใจกว้างขวาง รักเพื่อนฝูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบการผจ ญภั ย แต่ก็มีข้อเสียคือมักโ มโ หง่าย คนที่เกิดในราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีอาร มณ์ค่อนข้างร้อน

บางครั้งฉุนเฉียวง่ายและไม่สามารถจะอ ดท นหรืออ ดกลั้นอะไรได้นานๆ บางครั้งใช้เงินใช้ทองไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลัง ถ้าอย ากได้อะไรจริงๆก็ซื้อทันทีถ้ามีเงินอยู่ในมือ บางทีก็ชอบทำอะไรง่ายๆ ไม่พิถีพิถัน ชอบความตรงไปตรงมา รักใครรักจริง

ถ้าถือเป็นเพื่อนแล้วชาวราศีเมษจะเป็นเพื่อนที่ดีมาก คิดถึงและแบ่งปันให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอ ชาวราษีเมษจึงเป็นคนที่น่าคบและน่ารัก ไม่มีเส แ ส ร้ ง แ ก ล้ ง ม า ร ย าใดๆ

ราศี ธนู

ค น ที่เกิด ตั้งแต่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม ดูดว งภาพรวมของชาวราศีธนู ปีแห่งการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ ความหรูหรา มีระดับ แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องผ่ าฟั นและเผชิญกับสารพัดปัญห านานับประการ ซึ่งบางเรื่องก็เรียกได้ว่าแทบจะสุดกำลังของชีวิตเลยทีเดียว

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของคุณในปีนี้ก็คือ การที่คุณรู้จักตนเองโดยถ่องแท้ รู้ว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไร รู้ว่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปเพื่ออะไรและอะไรคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิต

นั่นทำให้คุณเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดในปีนี้ ถ้าลดความมุท ะ ลุใจร้ อ นลงไปได้บ้างจะดีมาก และคนที่รอคอยการมีบุตรจะสมหวังส่วนคนที่ยังไม่พร้อมต้องร ะวังและรั ดกุ ม

เป็นอย่ างไรกับชีวิตในปีที่มา รู้สึกเหนื่ อ ยกับการทำงาน กับคนใช่ไหม แน่นอนว่า ใช่ วันนี้อย ากจะบ อ กให้ค่อยๆทำทีละอย่ าง อย่ าไปแคร์ผู้คนมากเกินเ ห ตุ เพร าะมันจะทำให้ชีวิตลำบ าก

ไม่ก้าวหน้าสักที ทั้งๆที่ช่วงนี้คุณมีบุญบารมีสูงมากเป็นอันดับ 1 ถ้าคุณฉล าดคิด ฉล าดทำ บารมีนั้นจะส่ งผ ลให้คุณอย่ างล้นเหลือ การเงิน การงานเจริญแน่นอน ส า ธุเกิ ด ผ ล

ชาวราศีธนูโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง แต่ก็เป็นคนจิ ตใจดี รักอิสระ รักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ เชื่อถือในเห ตุผ ล ซื่อสั ต ย์ สุจ ริ ต ใจบุญสุนทาน ลึกๆใจร้ อ น ทำอะไรชอบความรวดเร็วทันOกทันใจ

ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ ชาวราศีธนูเป็นคนมีส ติปัญญาดี ฉล าด มองคนได้ชัดเจน รู้ด้วยปัญญ าว่าดีหรือไม่ดีอย่ างไร แต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็ บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริป ากออกมา

มักเป็นคนที่แสดงออกว่าอะไรก็ว่าต ามกัน ไม่ค่อยขัดใจใครในเรื่องเล็กน้อยๆ พูดจาสุภาพ มีนิสัยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่นเสมอ จึิงเป็นที่รักของผู้คนที่พบเจอ

affaliate-2