สะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง ภายในปี 2562 เปลี่ยนร้ายเป็นดี ไร้อุปสรรคปัญหา ชีวิตรุ่งเรือง

สะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง ภายในปี 2562 เปลี่ยนร้า ยเป็นดี ไร้อุปสรรคปัญหา ชีวิตรุ่งเรือง

โดยภายในบทความนี้ มีเคล็ดลับ เสริมดวงด้วย “การทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล สะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ ” มาแนะนำซึ่งเชื่อกันว่าสามารถ เปลี่ยนโชคร้า ย ให้กลายเป็นดีได้ อย่างอัศจรรย์ ทั้งนี้ สำหรับใครที่ อยากเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยสิ่งดีๆ ลองทำกันดู ก็ไม่เสียหายนะคะ แต่ขอรับรองไว้เลยว่า จะทำให้เพื่อน ๆ รู้สึกดี ปลอดโปร่ง สามารถคิด แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ มากขึ้นอย่างแน่นอนคะ

1. การถวาย สังฆทาน 1 ชุด พร้อมกรวดน้ำ แผ่เมตตา และ ปัจจัยอื่น ๆ ตามเหมาะสม

พระจันทร์ เสวยอายุ ทำบุญด้วย ผ้าอาบน้ำฝน น้ำดื่ม น้ำใช้ ค่าน้ำ ของเย็น

พระอังคาร เสวยอายุ บริจาค โลหิต เครื่องเย็บผ้า ด้ายเข็ม เครื่องไม้ เครื่องมือ ของมีคม

พระพุธ เสวยอายุ ถวาย ผัก ผลไม้ ปลูก ต้นไม้ บริจาค ต้นไม้

affaliate-2

พระเสาร์ เสวยอายุ บริจาคโรงศ พเกี่ยวกับ งานศ พของสีดำ

พระพฤหัสบดี เสวยอายุ ให้ทำบุญ ด้วยของ สีเหลือง หนังสือ วิทยาทาน

พระราหู เสวยอายุ ถวายร่ม ถวายรองเท้า ทำบุญด้วย ของสีดำ

พระศุกร์ เสวยอายุ ทำบุญด้วย ของหอม ของสวยงาม

affaliate-2

พระอาทิตย์ เสวยอายุ หลอดไฟ ตะเกียง เทียน ค่าไฟ และ แสงสว่าง

2. ถวายพระ ประจำวันเกิดของคุณ

คนเกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางห้ามญาติ

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ใน พระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้าง ยกขึ้นเสมอ พระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยา ทรงห้าม เป็นแบบทรงเครื่องก็มี

affaliate-2

คนเกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิด คือ ปางไสยาสน์

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถ บรรทมตะแคงขวา เมื่อคราวจะ ปรินิพพาน หลับพระเนตร พระเศียรหนุน พระเขนย พระหัตถ์ ซ้ายทอดทายไปตามพระวรกาย เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงาย วางอยู่ที่พื้นข้าง พระวรกาย พระบาทซ้าย ทับพระบาทขวา ลักษณะตั้งซ้อนกัน

คนเกิดวันพุธ พระประจำวันเกิด คือ ปางอุ้มบาตร

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถ ยืนส้นพระบาททั้งสอง ชิดติดกัน พระหัตถ์ทั้งสอง ข้างชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยก ประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรอยู่ ฝ่าพระหัตถ์ ในท่าประคอง

คนเกิดวันพุธ กลางคืน (วันราหู) พระประจำวันเกิด คือ ปางป่าเลไลย์

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถ ประทับนั่งบน ก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสอง ข้างลง ทอดพระบาท เล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว่ำ วางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงาย วางบนพระชานุขวา เป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบ ถือน้ำยื่นถวาย และ มีลิงหมอบถือรวงผึ้ง ถวายอยู่ข้างหน้า

คนเกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิด คือ ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถ ประทับนั่งขัด สมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสอง หงายวางซ้อนกัน บนพระเพลา คือ พระหัตถ์ขวาทับ พระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขาวทับ พระชงฆ์ซ้าย

คนเกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางรำพึง

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสอง ประสานยกขึ้นประทับ ที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับ พระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสอง ประทับยืนชิดติดกัน

คนเกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิด คือ ปางนาคปรก

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถ นั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ ทั้งสองแบวางซ้อนกัน บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อน ทับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาคแผ่พังพาน ปกคลุมเบื้องพระเศียร

คนเกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิด คือ ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตร ทั้งสองข้างเพ่ง ไปข้างหน้า ทอดพระเนตร ดูต้นศรีโพธิ์พฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสอง ลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้า ระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขาว ทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสังวร

3. ปล่อยชีวิต ไถ่ชีวิตสัตว์ ปล่อยนก ปล่อยปลา ตามกำลัง พระเคราะห์ ที่เสวยอายุ

คือ พระอาทิตย์ 6, พระจันทร์ 15, พระอังคาร 8, พระพุธ 17, พระเสาร์ 10, พระพฤหัสบดี 19, พระราหู 12, พระพระศุกร์ 21 เช่น ช่วงพระอาทิตย์ แทรก ก็ปล่อยปลา 6ตัว เป็นต้น

4. ให้จุดธูปจำนวนดอก ตามกำลัง พระเคราะห์ ที่เข้ามาเสวยอายุ

กล่าวคำบูชาว่า ตามกำลังพระเคราะห์ เช่น ช่วงพระอาทิตย์ แทรก จุดธุป 6ดอก ตั้งนโม 3จบ แล้วกล่าว คาถาบูชาพระเคราะห์เสวย อายุ 6ครั้ง แล้วก็ขอพร

คาถาบูชา พระเคราะห์เสวยอายุ หรือพระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ

พระอาทิตย์ เสวยอายุ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

พระจันทร์ เสวยอายุ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

พระอังคาร เสวยอายุ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

พระพุธ เสวยอายุ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

พระเสาร์ เสวยอายุ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

พระพฤหัสบดี เสวยอายุ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

พระราหู เสวยอายุ คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

พระศุกร์ เสวยอายุ วา โธ โน อะ มะ มะ วา

affaliate-2