สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางกลับจาก กทม ปริมณฑล

สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางกลับจาก กทม ปริมณฑล

วันที่ 22 มีนาคม ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2523 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็น ศูนย์กลางสําคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ จึงประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2

ประกาศดังกล่าว

ล่าสุด จากประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่ง เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา กรมควบคุมโรคจึงได้มีหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าทุกจังหวัด ขอความร่วมมือทำแผนปฏิบัติ เฝ้าระวัง กรณีมีคนเดินทางกลับจาก กทม ปริมณฑล ตามประกาศดังนี้

affaliate-2

ประกาศดังกล่าว

โพสต์

ขอบคุณ ฝันดี ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

affaliate-2

affaliate-2