สิทธิที่คุณควรรู้ “สิทธิคนไทยเข้ารักษาฟรี” 72 ชั่วโมง เข้าได้ทุกโรงพยาบาล รู้แล้วรีบแชร์ด่วน

สิทธิที่คุณควรรู้ “สิทธิคนไทยเข้ารักษาฟรี” 72 ชั่วโมง เข้าได้ทุกโรงพยาบาล รู้แล้วรีบแชร์ด่วน

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดีๆ ที่คนไทยควรทราบกัน โดยเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจ “Drama-addict” และทางเพจได้อธิบายว่า ถ้าเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤติชีวิต สามารถเข้ารับบริการได้ในหน่วยบริการรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่เกิดเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาล และรพ.นั้นก็ต้องดูแล 72 ชม ก่อนส่งต่อไปยัง รพ.รัฐตามสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ หาก รพ.เอกชนแห่งใด ปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน ก็จะมีความผิดตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน และหมอที่ปฏิเสธการรักษา สามารถถูกร้องเรียนถึงแพทย์สภา ถึงขั้นถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

affaliate-2

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มีดังนี้

1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

2.โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน

3.ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

affaliate-2

4.กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

5.กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต

affaliate-2

  • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
  • หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
  • ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
  • เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
  • อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งนี้ หากพบอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรไปที่เบอร์ 1669 ได้ทันที

affaliate-2