สิ่งอัปมงคล 25 อย่าง ที่จะดึงโชคลาภ วาสนา ให้ตกต่ำและเสื่อมถอย

สิ่งอัปมงคล 25 อย่าง ที่จะดึงโชคลาภ วาสนา ให้ตกต่ำและเสื่อมถอย

1. ทำเนรคุณ อกตัญญูพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

2. ใช้ชีวิตผิดศีลธรรม เช่น มักลักทรัพย์ เบียดเบียนผู้อื่น ผิดลูกผิดเมียเขา

3. เป็นคนฉ้อฉลทุจริตคิดไม่ซื่อ

4. มักมีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่น

5. มักพูดให้โทษให้ร้ายผู้อื่น

6. ปล่อยให้หิ้งพระสกปรก ตั้งหิ้งพระในที่ไม่ควร

affaliate-2

7. ปล่อยให้บ้านเรือนสกปรก

8. นอนใต้บันได นอนหันศีรษะไปทางห้องน้ำ

9. ค่าสัตว์ตัดชีวิต รังแกสัตว์

10. ละเลยเมินเฉยต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก

affaliate-2

11. ไม่เลี้ยงดูลูกเมียให้อยู่ดีมีสุข

12. ไม่เคารพบุคคลที่ควรเคารพ

13. ห่างวัด ปฏิเสธการทำบุญ

14. คบคนพาล คนชั่ว

affaliate-2

15. ค้ามนุษย์ ค้าสัตว์ ค้าอาวุธ ค้ายาทำลายชีวิต ค้าน้ำเมา

16. ดูหมิ่นพระสงฆ์ หมิ่นคนทำบุญให้ทาน

17. เสพ-ยา ชักชวนให้ผู้อื่นลอง-ยาหรือเล่นการพนัน

18. งมงายในเรื่องนอกศาสนา

19. ไร้ความยุติธรรม

20. ส่งเสริมให้ผู้อื่นทำชั่ว

21. พรากลูกพรากเมีย

22. ต้มตุ๋นล่อลวงผู้อื่น

23. ข่มเหงรังแกผู้อื่นด้วยการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ

24. จิตใจโลภ และไม่เคยคิดเผื่อแผ่แบ่งปันใคร

25. ไม่ซื่อสัตย์ในการค้าและการทำงานตามหน้าที่ของตน

วิธีขอขมาเทวดา เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน

คนเราเกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครอง ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้วมีเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หลังคลอด และการใช้ชีวิตในวัยต่างๆ ซึ่งเทวดาเหล่านั้น เช่น แม่ซื้อผู้ดูแลทารก ต่อมาเหล่าบรรพบุรุษของเรานั่นเอง หรือผู้ที่มีวาสนาสืบต่อกันมาในแต่ละชาติ

แต่ทั้งนี้ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอาจมีบางครั้งที่เราได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดไป โดยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี ดังนั้นหากท่านสามารถขอขมาใครสักคนที่คอยดูแลเราได้ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อเทวดารักษาตัวประจำตนทั้งหลาย ทั้งยังเสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดจากอันตร ายทั้งหลายที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่คะ

โดยเริ่มต้นให้ ตั้งนะโม ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข สาธุ สาธุ

ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตร ายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

เรื่องนี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมานาน เพราะคนเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครองประจำตัว แต่หากเรากระทำสิ่งใดที่ผิดพลาดไป เราก็ต้องขอขมาลาโทษเทวดารักษาตัวเพื่อแก้ไขเรื่องที่พลาดไป ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดจากอันตร ายทั้งหลายที่คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม อย่าท่องแต่ปากแต่คุณต้องรักษาศีล และ ปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่สำคัญควรหมั่นทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำ และอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวด้วย แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ย่อมคุ้มครองคุณตลอดไปแน่ๆ

(ขอขอบคุณหนังสือ : เคล็ดมงคลร่ำรวย)

affaliate-2