หมอขอร้อง ให้พี่น้องประชาชนทำตามนี้ เราจะผ่านมันไปได้

สรุป “หมอขอร้อง” พี่น้องประชาชนทุกคน เราจะผ่านมันไปให้ได้

1. ขอร้อง พี่น้องประชาชน “ยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด”

2. ขอร้อง อย่าเสียดายเงิน เพราะกลับมาต้องโดนกักตัว 14 วัน มันไม่คุ้ม เคยมาแล้วนะครับ กินมาม่าหมดไป 2 ลังนะครับ มันไม่คุ้ม

3. ขอร้อง “ให้เลิกจัดงานที่มีจำนวน 100 คนขึ้นไป”

4. ขอร้อง ประชาชนควรมีช้อนกลางประจำตัว

5. ขอร้อง ถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดกลับมา “ขอให้แยกกักตัว 14 วัน” ย้ำว่า ขอให้มีวินัยอย่างยิ่ง ถ้ารักครอบครัว พ่อแม่ท่านอายุมากแล้ว ถ้าป่วยโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตมากนะครับ

affaliate-2

6. ขอร้อง ประชาชนทุกท่านทำความเข้าใจ “อย่าตื่นตระหนกตกใจ” ต้องดูทีละพื้นที่ไป ประชาชนต้องช่วยเหลือกันนะครับ ต้องตั้งกรรมการชุมชนขึ้น ตั้งคณะนิติบุคคลดูแลบ้าน คอนโดขึ้นมาช่วยดู

7. ย้ำว่า “ประชาชนใช้หน้ากากผ้าเพียงพอแล้วนะครับ” ผ้าคอตตอน ป้องกันได้ ซักได้เป็น 100 ครั้ง

8. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่ าเชื้อให้ต ายได้แน่นอน และป้องกันได้อีก 4 นาที

“ผ่านมา 2 เดือนพวกเราทุกคนมาได้ขนาดนี้ ถือว่าเก่งมากนะครับ พวกเราต้องช่วยกัน ผ่านมันไปให้ได้นะครับ”

affaliate-2

ที่มา ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

affaliate-2