หยุดก่อกรรมนี้ ก่อนจะต้องไปเกิดเป็น”สัตว์เดรัจฉาน”

มนุษย์ “สัตว์ผู้สร้างอภิมหากรรม” เตือนจิต! ทำสิ่งใด จึงไปเกิดเป็น”สัตว์เดรัจฉาน”

ท่านเชื่อหรือไม่ว่าบนโลกใบนี้ มีสัตว์เพียงประเภทเดียวที่สามารถสร้างความดีได้มากมายเหนือคณานับ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นสัตว์ที่สร้างอภิมหากรรมได้มากที่สุด

มนุษย์เป็นสัตว์ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นทุกชนิดบนโลก มนุษย์เป็นเพียงสัตว์เดียวที่หลอกลวง มนุษย์เท่านั้นที่ดื่มสุรา มนุษย์เท่านั้นที่ทำลายได้ทุกอย่าง ในแต่ละบ่วงกรรม มนุษย์ล้วนได้ชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำในแต่ละรูปแบบแตกต่างออกไป แต่วันนี้เราขอเสนอผู้ที่ทำกรรมแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันเป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

พระพุทธเจ้าได้จำแนกบาปที่ทำให้เกิดในอบายภูมิเอาไว้ว่า “ผู้ที่ประกอบกรรมชั่วด้วยอำนาจแห่งโมหะ คือความหลง โดยมากจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน”

affaliate-2

เช่น เศรษฐีคนหนึ่ง เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก แอบฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่บอกใคร ตอนใกล้ตายก็ยังหวง ไม่ยอมบอกใครแม้แต่กับลูกเมีย พอตายไปได้เกิดเป็นสุนัขคอยเฝ้าขุมสมบัติในบ้านนั้นนั่นเอง เรื่องนี้ปรากฏในหนังสือพระสูตรและอรรถกถา แปล เล่มที่ ๒๓ หน้า ๒๕๑ เรื่องจูฬกัมมวิภังคสูตร

อีกตัวอย่างหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งได้เก็บสะสมผ้าเอาไว้ และมอบให้พี่สาวไปตัดเย็บเป็นจีวร อาศัยว่าพี่สาวของท่านเป็นช่างตัดเย็บที่มีฝีมือดี จึงตัดเย็บจีวรออกมาได้สวยงามมาก เมื่อนำไปมอบให้ท่าน ทีแรกท่านไม่ยอมรับ คิดว่าพี่สาวนำผ้าเนื้อดีจากที่อื่นมาเย็บ แต่เมื่อได้ทราบความจริงว่าแท้ที่จริงจีวรนั้นตัดเย็บขึ้นจากผ้าที่ท่านมอบให้นั่นแหละ แต่ที่สวยงามเกินจริงก็ด้วยฝีมือการตัดเย็บของพี่สาว ท่านจึงรับไว้ ก็เกิดความปลื้มปิติในจีวร

affaliate-2

แม้กระทั่งก่อนนอนก็เอาออกมาลูบมาคลำ เชยชม คิดในใจว่าจะนุ่งห่มจีวรในวันพรุ่งนี้ คงจะสวยน่าดู แต่ปรากฏว่าในคืนนั้น ท่านเสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันทันด่วน ด้วยความหวงในจีวรส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นเล็นในจีวรผืนดังกล่าว

เมื่อภิกษุเจ้าของจีวรมรณภาพ จีวรก็ตกเป็นของสงฆ์ สงฆ์ก็จะยกให้แก่ภิกษุที่สมควร ขณะที่สงฆ์กำลังทำความตกลงว่าจะยกให้ใครอยู่นั้น เจ้าเล็นไต่ไปตามผ้าร้องออกมาว่า “ผ้าของฉัน ผ้าของฉัน”

พระพุทธเจ้าทราบความนั้นจึงให้สงฆ์เก็บผ้านั้นไว้ก่อน ๗ วัน พอวันที่ ๗ เล็นเจ้าของได้ตายลง ไปเกิดในสวรรค์ด้วยอำนาจแห่งศีลที่ตนรักษามาเมื่อสมัยเป็นพระ การที่พระพุทธเจ้าให้เก็บผ้าไว้ก่อนนั้น เพราะถ้ายกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวันนั้น เจ้าเล็นตัวนี้จะผูกอาฆาตในสงฆ์ซึ่งจะส่งผลให้ไปเกิดในนรก เรื่องภิกษุเกิดเป็นเล็นนี้ มีมาในหนังสือพระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๗ เรื่องพระติสสเถระ หน้า ๑๒-๑๕

affaliate-2

จึงสรุปได้ว่าจงอย่าโลภ อย่าหวงของอันใดไปเลย เป็นการก่อกรรมไม่สิ้นสุด จงปล่อยวาง ตายไปเอาสิ่งใดไปไม่ได้เหลือไว้เพียงความดีและความทรงจำเท่านั้น

เรียบเรียงโดย : นวพล ลือฤทธิ์

#1แชร์=1ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

#ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า!! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

affaliate-2