ห า ก คุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ ห า ก คุณไม่สำคัญอยู่ใกล้แค่ไหนก็รำค า ญ 9 สิ่ ง ที่ บ อ ก ว่าคุณคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา

ห า ก คุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ ห า ก คุณไม่สำคัญอยู่ใกล้แค่ไหนก็รำค า ญ 9 สิ่ ง ที่ บ อ ก ว่าคุณคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา

ห า ก คุณเป็นคนที่ใช่ อยู่ไกลแค่ไหนก็สำคัญ ห า ก คุณไม่สำคัญอยู่ใกล้แค่ไหนก็รำค า ญ 9 สิ่ ง ที่ บ อ ก ว่าคุณคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา จะให้นิย ามความหมายของคำว่า คนที่ใช่ เขาก็คือคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับเขา ดังนั้นวันนี้ทางแอดมินจะพามาดูว่า คนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ ด้วยการกระทำเหล่านี้ค่ะ  ไปดูกันเลยค่ะ คนที่ใช่ VS คนที่ไม่ใช่

1 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เป็น ทุกสิ่งทุกอย่ าง ของเขาต่อหน้าคนอื่น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก ไม่มีตัวตน และ ไม่สำคัญ

2 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เสียความเป็นตัวของตัวเอง

3 คนที่ใช่ จะทำให้ สิ่งที่คุณต้องการ เป็นไปได้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คุณต้อง ยอมรับ สิ่งที่คุณไม่ต้องการ

4 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เรื่องที่ ทะเล าะกัน เป็นเรื่องเล็กน้อยคนที่ไม่ใช่ จะทำให้ ทุกเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ต้อง ทะเล าะกัน

affaliate-2

5 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกเป็น ผู้รับ มากกว่า ผู้ให้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ ต้อง เสียสละ บน ความเห็นแก่ตัว ของเขา

6 คนที่ใช่ จะทำให้ คุณ ไม่ต้องการ คนอื่นทั้งโลก คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คนอื่น เติมเต็ม คุณได้มากกว่าเขา

7 คนที่ใช่ จะรักคุณ อย่ างไม่มี เงื่ อ นไข คนที่ไม่ใช่ จะให้คุณ ทำต าม เงื่ อ นไข เขาถึงจะรักคุณ

affaliate-2

8 คนที่ใช่ มีไว้ให้ รัก คนที่ไม่ใช่ มีไว้ให้ เรียนรู้

9 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก รักตัวเอง ที่เลือกเขา คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกว่ากำลัง ทำร้ า ยตัวเอง

ถ้าเราคือคนที่ใช่ เขาจะตั ดทุกคนออกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย

ความสำคัญ ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่ มันต่ างกันมาก ตอนนี้คุณกำลังเจอกับคนไหนอยู่คะ ถ้ารักตัวเองจงเลือกคนที่ใช่แล้วคุณจะมีความสุขมาก

affaliate-2

affaliate-2