ด่วน! ลูกจ้างและพนักงาน ดูขั้นตอนลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน หลังโควิด-19 พ่นพิษ เริ่มได้แล้ววันนี้

ลูกจ้างและพนักงานอย่ารอช้า ดูขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานหลังโควิด-19พ่นพิษ ได้แล้ววันนี้

จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดในจีน โดยเริ่มมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคนี้ครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน จนตอนนี้โรคไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังกระจายไปทุกมณฑลและเขตการปกครองอื่นๆ ของจีน และหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 307,000 คน และผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 13,000 คน และมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

กระทั่งมีข่าวดีสำหรับลูกจ้าง เนื่องจากมติช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้าง กรณีโรคโควิด-19 ได้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น

มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

affaliate-2

อ่านข่าว – ประกันสังคมเคาะแล้ว มาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน โดนผลกระทบโควิด

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ได้แจ้งข่าวสำคัญสำหรับลูกจ้างและพนักงานว่า “ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 % ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน”

  • Website : www.thaigov.go.th
  • Facebook : ไทยคู่ฟ้า
  • Twitter : ไทยคู่ฟ้า
  • YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
  • LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)affaliate-2

affaliate-2