อย่าลืมดู ปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวง ซูเปอร์ฟูลมูน ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

อย่าลืมดู ปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวง ซูเปอร์ฟูลมูน ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน Super Full Moon ห่างจากโลก 357022 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติ จะมีขนาดใหญ่กว่า 7% และสว่างกว่า 16% สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 17 52 น เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า ผู้สนใจสามารถรอชมและเก็บภาพความสวยงามของดวงจันทร์ได้ในคืนดังกล่าว

ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page

ดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรี 1 รอบใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น ในแต่ละเดือนจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี Perigee)มีระยะทางเฉลี่ย 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี Apogeeมีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร การที่ผู้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่อาจไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง

สำหรับ ดวงจันทร์เต็มดวงและใกล้โลกที่สุดในรอบปี ครั้งต่อไปตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ห่างประมาณ 357454 กิโลเมตรครับ

affaliate-2

ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page

ในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเพราะเคอร์ฟิว เนื่องจากการระบาดของ covid 19 ก็อยากเชิญชวนทุกคน รอชมปรากฎการณ์ ซูเปอร์ฟูลมูน Super Full Moon อยู่ที่บ้านกับครอบครัวกันในวัน ที่ 8 เมษายน นี้ นะคะ

affaliate-2

ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page

ขอบคุณที่มาจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page

affaliate-2