อย่าไปกู้เงินนอกระบบ !!! รัฐบาลมีให้กู้ฉุกเฉิน ”5 หมื่นบาท” ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน

อย่าไปกู้เงินนอกระบบ !!! รัฐบาลมีให้กู้ฉุกเฉิน ”5 หมื่นบาท” ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน

โดยทาง นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ ได้ออกมาเผยว่า… เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังก็ได้ทำการเสนอ

“โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาทแล้ว” โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 5 พันล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 5 พันล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

จะอนุมัติให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน โดยที่จะต้องมีมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้จะพิจารณาการให้สินเชื่อจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้

และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ สามารถขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มี.ค. 63

affaliate-2

นายณัฐพร ก็ยังได้ทำการกล่าวเอาไว้อีกด้วยว่า… ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสินนี้ “จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ประมาณ 2 แสนราย”

โดยที่ก็มีหลุ่มเป้าหมายเป็น “ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน”

affaliate-2

ก็หวังว่าใครที่กำลังมีปัญหาอยู่จะได้ลองอ่านายละเอียดดูนะครับ และก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าการที่ทำให้ตัวเองมีหนี้ไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยก็หวังว่าทุกๆท่านที่ได้แวะมาอ่านจะใช้เงินได้อย่างฉลาดนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : today.line

affaliate-2

affaliate-2