ออมสิน PEOPLE CARD ให้ยืม 3 หมื่น

สำหรับสินเชื่อ PEOPLE CARD จาก
ธนาคารออมสิน สินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน
เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ
วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพ
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

คุณสมบัติผู้กู้
ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี
ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2