อ ภิ ม ห าเ ศ ร ษฐี 4 ร าศีมีเกณฑ์ บุ ญ ห ล่ นทั บ อีกไม่นานมีบ้านมีร ถ เป็นมหาเ ศ ร ษฐี ตามช่วงอ า ยุ

อ ภิ ม ห าเ ศ ร ษฐี 4 ร าศีมีเกณฑ์ บุ ญ ห ล่ นทั บ อีกไม่นานมีบ้านมีร ถ เป็นมหาเ ศ ร ษฐี ตามช่วงอ า ยุ

คนที่เ กิดราศีมังกร

แ ม้ คุ ณอ ยู่ ในช่วง มีความสุข อาจมีทุ กข์ใจบ้างเล็ กน้ อ ย ไม่มากจ นเกินไป หากคุณอายุไม่ถึง 30ปี ชีวิตคุณในช่วงนี้อาจมีเรื่องเงินเป็นหลัก เป็นทุ กข์ถนัด แต่ไม่ช้าไม่นาน คุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใจ เป็นของตัวเอง บ้าน รถ สิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่ หากคุณอายุเลย 30ปีขึ้นไป จนถึงช่วงอายุ 60 ชีวิตคุณอาจขัดสน ในช่วง 30-40ปี มีน้อยใช้น้อย อย่าพยายาม มีเหมือนคนอื่นให้มาก ให้ดูตัวเองเป็นหลักก็พอ ไม่งั้นคุณจะทุ กข์ใจ หลังช่วงอายุ 40ปีขึ้นไปแล้ว คุณจะมีรถอีก 1คัน หนี้สินบ้าน รถเริ่มหมดสิ้น ชีวิตได้ตั้งตัว ได้มีความสุขกับลูกๆหลานๆ หยิ บจับอะไรก็เ ฮง ก็ร ว ย ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น กล่าวส า ธุขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่งคำทำน า ย

คนที่เ กิดราศีสิงห์

ห า กคุณรู้สึกเ หนื่อย จงมองคนที่ไม่มี ช่วงชีวิตคุณนั้น อาจต้องเดินทางบ่อย ไม่ใช่ไ ม่ดีนะ ดีมากๆเลยจะบอกให้ แต่คุณต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องแค่นั้นเอง อย่าลืมที่จะหาเงินเพื่อ มาใช้ในอนาคตด้วย คุณเป็นพวกหยิ่ ง มักทำอะไรไปแบบไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกผู้อื่นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคน ช่วงอายุก่อน 30นั้น คุณดูเหมือนสุขสบาย แต่ลึกๆไม่ใช่ขนาดนั้น การเงินก็ดีแต่ยังพยายามไม่มากพอ ทั้งๆที่คุณสามารถทำได้มากกว่านี้เป็นเท่าๆตัว หากขยันหา เงินทอง บ้านรถจะมาในอีกไม่ช้า แน่นอนว่าก่อนอายุ 30ปี หลังอายุ 30คุณเริ่มสบาย มีกิจการเป็นของตัวเอง มีลูกน้องที่ซื่อสัตว์ ชีวิตมีความสุข ไม่ทุ กข์ร้อ นใ จอะไร จะเป็นห่วงก็แค่เรื่องสุขภาพนี่แหละ คุณเป็นพวกไม่ค่อยออกกำลังกาย เน้นกินเสี ยมากกว่า อายุหลัง 40 คุณเริ่มรู้สึกว่า ต้องออกกำลังกาย เพราะสุขภาพไม่ค่อยดี แต่ไม่ถึงกับป่วยร้ ายแ ร ง ช่วงอายุ 50-70ชีวิตสุขสบาย เป็นสุข ไม่ทุ กข์ร้ อนใจ เป็นวัยที่ร าศีอื่นๆน่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมาก แต่ถ้าหากคุณดูแลสุขภาพในช่วงนี้ อายุ50+ คุณจะเป็นร าศีที่สุขภาพดีที่สุดในวัยนี หากว่าดีแช ร์เก็ บไว้เป็นกุศล กล่าวส าธุ ขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่ งคำทำนา ย

คนที่เ กิดราศีเมษ

คุ ณอ ยู่ในช่วงที่ทำงานหนั ก เหน็ดเหนื่ อยกับสิ่งรอบกาย ทั้งเรื่องงาน เรื่องเพื่อน หากคุณอายุไม่ถึง 30ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังกอบโกยเงินทอง คุณเป็นคนมีเซ้ นต์ในเรื่องการหาเงิน การเลือกเพื่อน ถ้าหากคนไหนไม่ดี คุณเป็นคนที่สามารถตั ดเขาออกจากวงโคจรคุณไปได้อย่างง่ายดาย หลังอายุ 30ปี ชีวิตเป็นสุข ผ่อนบ้านสำเร็จ มีกิจการหลายอย่าง แต่ก็เครียดเรื่องเวลา ยังไม่สามารถจัดสรรค์เวลาได้มากเท่าไหร่ หลัง 40ปี เริ่มลงตัว หลายๆอย่างที่ได้เริ่มทำมา เป็นรูปร่าง เป็นเพราะบุญเก่า ที่คอยเกื้อหนุน ช่วงอายุ 50-65ปี ชีวิตสุขสบาย ไม่ทุกข์ร้อนใจอะไร ทำอะไรก็รวย ลงตัวไปหมดทุกอย่าง หากว่าดีก็แ ช ร์เก็บไว้ เป็นกุศล กล่าว ส า ธุ ขอให้เกิดผล เป็นจ ริ งดั่งคำทำน า ย

คนที่เ กิดราศีกันย์

แ น่ น อ นว่าช่วงนี้คุณดูไม่ค่อย จะมีความสุขเท่าไหร่ มีทุกข์เป็นอย่างมาก แต่ไม่นานหรอกนะ เพียงคุณค่อยๆจัดกับปัญห าทีละอย่าง จัดสรรค์เวลาตามที่ทางเราบอก ชีวิตจะพลิ กเลยทีเดียว ย้ำนะ เรื่องการจัดการเวลา ช่วงก่อนอายุ 30ปีนั้น คุณสามารถออกรถ ซื้อบ้านได้เลยแหละ อาจติดขัดเรื่องเงินบ้าง แต่ก็จะมีผู้ใจบุญคอยสนับสนุน คอยช่วยเหลือ คนรักของคุณเป็นหนึ่งในนั้นเลยทีเดียว หลังอายุ 30คุณจะมีกิจการอ อ นไ ลน์เป็นของตัวเอง ขา ยโน้นขา ยนี่ ร ว ย เจริญทุกๆอย่างที่ตั้งใจทำ ช่วงอายุ 40-50สุขภาพเริ่มแ ย่ เพราะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลย แต่ท้ายที่สุดนั้น คุณจะกลับมาออกกำลังกาย หลังจากได้อ่า นบ ทความดว งวันนี้ ขอให้ตั้งใจทำตามที่บอก แล้วชีวิตจะดีเอง เราเกิดหนเดียว ทำให้มันดี เชื่อแล้วทำ ชีวิตเจริญแน่นอน หลังอายุ 60เริ่มสบายไม่ขัดสน มีลูก มีหลานคอยเลี้ยงดู อยู่ด้วยกันจนแก่ เป็นราศีที่บั่นปลายชีวิต ที่มีความสุขเป็นอันดับ1 เลยก็ว่าได้ ห า กว่าดีอย่ าลื มแ ช ร์เ ก็ บไว้เป็นกุศลนะ กล่าวสา ธุ ขอให้เกิดผ ล เป็นจริ งดั่ งคำทำน า ย

affaliate-2

affaliate-2