อ ภิ ม ห า เ ศ ร ษฐี ผู้ที่เกิด 4 ร าศีนี้ มีเกณฑ์ บุ ญ ห ล่ นทั บ รับโชคก้อนใหญ่ อีกไม่นานมีบ้านหลังใหญ่ มีรถป้ายแดง ปลด ห นี้ ปลดสิน เงินเข้ารัวๆ

อ ภิ ม ห า เ ศ ร ษฐี ผู้ที่เกิด 4 ร าศีนี้ มีเกณฑ์ บุ ญ ห ล่ นทั บ รับโชคก้อนใหญ่ อีกไม่นานมีบ้านหลังใหญ่ มีรถป้ายแดง ปลด ห นี้ ปลดสิน เงินเข้ารัวๆ

ผู้ที่เ กิดราศีเมษ

คุ ณอ ยู่ในช่วงที่ทำงานหนั ก เห น็ ดเหนื่ อ ย กับสิ่งรอบกาย ทั้งเรื่องงาน เรื่องเพื่อน หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังกอบโกยเงินทอง คุณเป็นคนมีเซ้ นต์ในเรื่องการหาเงิน การเลือกเพื่อน ถ้าหากคนไหนไม่ดี

คุณเป็นคนที่สามารถตั ดเขาออกจากวงโคจรคุณไปได้อย่างง่ายดาย หลังอายุ 30 ปี ชีวิตเป็นสุข ผ่อนบ้านสำเร็จ มีกิจการหลายอย่าง แต่ก็เครี ย ดเรื่องเวลา ยังไม่สามารถจัดสรร ค์เวลาได้มากเท่าไหร่ หลัง 40 ปี เริ่มลงตัว

หลายๆอย่างที่ได้เริ่มทำมา เป็นรูปร่าง เป็นเพราะบุญเก่า ที่คอยเกื้ อหนุน ช่วงอายุ 50 ถึง 65 ปี ชีวิตสุขสบาย ไม่ทุ ก ข์ร้ อ นใจอะไร

ทำอะไรก็รวย ลงตัวไปหมดทุกอย่าง หากว่าดีก็แ ช ร์เก็บไว้ เป็นกุศล กล่าว ส า ธุ ขอให้เกิดผล เป็นจ ริ งดั่งคำทำน า ย

ผู้ที่เ กิดราศีสิงห์

ห า กคุณรู้สึกเ หนื่ อ ย จงมองคนที่ไม่มี ช่วงชีวิตคุณนั้น อาจต้องเดินทางบ่อย ไม่ใช่ไ ม่ดีนะ ดีมากๆเลยจะบอกให้ แต่คุณต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องแค่นั้นเอง อย่าลืมที่จะหาเงินเพื่อ มาใช้ในอนาคตด้วย

affaliate-2

คุณเป็นพวกหยิ่ ง มักทำอะไรไปแบบไม่ค่อยสนใจ ความรู้สึกผู้อื่นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคน ช่วงอายุก่อน 30 นั้น คุณดูเหมือนสุขสบาย แต่ลึกๆไม่ใช่ขนาดนั้น การเงินก็ดีแต่ยังพยายามไม่มากพอ ทั้งๆที่คุณสามารถทำได้มากกว่านี้เป็นเท่าๆตัว

หากขยันหา เงินทอง บ้านรถจะมาในอีกไม่ช้า แน่นอนว่าก่อนอายุ 30 ปี หลังอายุ 30 คุณเริ่มสบาย มีกิจการเป็นของตัวเอง มีลูกน้องที่ซื่อสั ต ย์

ชีวิตมีความสุข ไม่ทุ ก ข์ ร้ อ นใ จอะไร จะเป็นห่วงก็แค่เรื่องสุขภาพนี่แหละ คุณเป็นพวกไม่ค่อยออกกำลังกาย เน้นกินเสี ยมากกว่า อายุหลัง 40 คุณเริ่มรู้สึกว่า ต้องออกกำลังกาย เพร าะสุขภาพไม่ค่อยดี

แต่ไม่ถึงกับป่ ว ย ร้ ายแ ร ง ช่วงอายุ 50 ถึง 70 ชีวิตสุขสบาย เป็นสุข ไม่ทุ ก ข์ ร้ อนใจ เป็นวัยที่ร าศีอื่นๆน่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมาก แต่ถ้าหากคุณดูแลสุขภาพในช่วงนี้ อายุ 50 ขึ้นไป

affaliate-2

คุณจะเป็นร าศีที่สุขภาพดีที่สุดในวัยนี หากว่าดีแ ช ร์เก็ บไว้เป็นกุศล กล่าวส าธุ ขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่ งคำทำนา ย

ผู้ที่เ กิดราศีมังกร

แ ม้ คุ ณอ ยู่ ในช่วง มีความสุข อาจมีทุ กข์ใจบ้างเล็ กน้ อ ย ไม่มากจ นเกินไป หากคุณอายุไม่ถึง 30 ปี ชีวิตคุณในช่วงนี้อาจมีเรื่องเงินเป็นหลัก เป็นทุ ก ข์ ถนัด แต่ไม่ช้าไม่นาน คุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใจ เป็นของตัวเอง บ้าน รถ สิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่

หากคุณอายุเลย 30 ปีขึ้นไป จนถึงช่วงอายุ 60 ชีวิตคุณอาจขัดสน ในช่วง 30 ถึง 40ปี มีน้อยใช้น้อย อย่าพยายาม มีเหมือนคนอื่นให้มาก ให้ดูตัวเองเป็นหลักก็พอ ไม่งั้นคุณจะทุ กข์ใจ หลังช่วงอายุ 40ปีขึ้นไปแล้ว

คุณจะมีรถอีก 1คัน ห นี้สินบ้าน รถเริ่มหมดสิ้น ชีวิตได้ตั้งตัว ได้มีความสุขกับลูกๆหลานๆ หยิ บจับอะไรก็เ ฮง ก็ร ว ย ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น กล่าวส า ธุขอให้เกิดผล เป็นจริ งดั่งคำทำน า ย

affaliate-2

ผู้ที่เ กิดราศีกันย์

แ น่ น อ นว่าช่วงนี้คุณดูไม่ค่อย จะมีความสุขเท่าไหร่ มีทุ ก ข์ เป็นอย่างมาก แต่ไม่นานหรอกนะ เพียงคุณค่อยๆจัดกับปัญห าทีละอย่าง จัดสรร ค์เวลาตามที่ทางเราบอก ชีวิตจะพลิ กเลยทีเดียว ย้ำนะ เรื่องการจัดการเวลา ช่วงก่อนอายุ 30 ปีนั้น

คุณสามารถออกรถ ซื้อบ้านได้เลยแหละ อาจติดขัดเรื่องเงินบ้าง แต่ก็จะมีผู้ใจบุญคอยสนับสนุน คอยช่วยเหลือ คนรักของคุณเป็นหนึ่งในนั้นเลยทีเดียว หลังอายุ 30 คุณจะมีกิจการอ อ นไ ลน์เป็นของตัวเอง

ขา ยโน้นขา ยนี่ ร ว ย เจริญทุกๆอย่างที่ตั้งใจทำ ช่วงอายุ 40 ถึง 50 สุขภาพเริ่มเ เ ย่ เพราะไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลย แต่ท้ายที่สุดนั้น คุณจะกลับมาออกกำลังกาย

หลังจากได้อ่ า นบ ทความดว งวันนี้ ขอให้ตั้งใจทำตามที่บอก แล้วชีวิตจะดีเอง เราเกิดหนเดียว ทำให้มันดี เชื่ อ แล้วทำ ชีวิตเจริญแน่นอน หลังอายุ 60เริ่มสบายไม่ขัดสน มีลูก มีหลานคอยเลี้ยงดู

อยู่ด้วยกันจนแก่ เป็นราศีที่บั่นปลายชีวิต ที่มีความสุขเป็นอั น ดั บ 1 เลยก็ว่าได้ ห า กว่าดีอย่ าลื มแ ช ร์เ ก็ บไว้เป็นกุศลนะ กล่าวสา ธุ ขอให้เกิดผ ล เป็นจริ งดั่ งคำทำน า ย สาธุ

affaliate-2