เคล็ดลับลอยกระทง เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ด้วยบทสวดสั้นๆ

วันลอยกระทง เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ด้วยบทสวดสั้นๆ

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญกุศล ถือศีล เจริญภาวนา แล้วนำกระทงไปที่ท่าน้ำใกล้บ้านท่าน จุดธูป เทียน ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วกล่าวคำบูชาดังนี้

“มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ”

“ข้าพเจ้า…(บอกชื่อ – นามสกุล)…ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย ในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีด้วยประทีปนี้ การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเทอญ ขอให้พรอันประเสริฐจงบังเกิดกับตัวข้าพเจ้า….(ตั้งจิตอธิษฐานขอพร)….ด้วยเทอญ”

เคล็ดลับการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาวันเกิด ด้วยศาสตร์เทวะบำบัด

1. เกิดวันอาทิตย์ นำพริก 6 เม็ด ใส่ลงในกระทง

affaliate-2

2. เกิดวันจันทร์ นำเงิน 15 บาท ใส่ลงในกระทง

3. เกิดวันอังคาร นำวุ้นเส้น 8 เส้น ใส่ลงในกระทง

4. เกิดวันพุธ นำอินทผาลัมอบแห้ง 17 เม็ด ใส่ลงในกระทง

5. เกิดวันพฤหัสบดี นำข้าวตอก 19 ชิ้นใส่ลงไปในกระทง

affaliate-2

6. เกิดวันศุกร์ นำหอมแดง 21 กลีบใส่ลงไปในกระทง

7. เกิดวันเสาร์ นำสัปปะรดหั่นชิ้นเล็ก 10 ชิ้นใส่ลงในกระทง

#1แชร์=1ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

#ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า!! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

affaliate-2

affaliate-2