เช็คด่วน เปิดสถานที่ ไทยติดโควิด-19 พุ่งวันนี้รายใหม่ 33 ราย ยอดพุ่ง 147 คน

เช็คด่วน เปิดสถานที่ ติดโควิด-19 พุ่งวันนี้รายใหม่ 33 ราย ยอดพุ่งรวม 147 คน

เมื่อเวลา 15.45 วันที่ 16 มี.ค. ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวง กล่าวว่า รักษาหายแล้ว 36 คน ยังรักษา 108 คน เสียชีวิต 1 คน ยอดสะสมยืนยัน 147 คน สรุปสถานการณ์วันที่ 16มี.ค.มีผู้ป่วยเพิ่ม 33 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีประวัติสัมผัสยืนยันกับกลุ่มที่ป่วยก่อนหน้า เช่น สนามมวย สถานบันเทิง

กลุ่มที่ 2 อีก 17 คน ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นต่างชาติ และกลุ่มที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน สิ่งสำคัญต้องลดจำนวนผู้ป่วยให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบ โดยเตรียม เฝ้าระวังติดตามเข้มข้น เข้าติดตามผู้สัมผัสทุกราย ระบบการแพทย์ หมอเตียง

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากคนป่วยอาการน้อยขอให้อยู่ที่บ้าน หากมีไข้สูงติดต่อกัน 48 ชั่วโมงมีอาการทางเดินหายใจ ขอให้ไปพบแพทย์ ส่วนคนที่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้รายงานตัว

affaliate-2

affaliate-2