เปิดความสัมพันธ์ เต๊ะ ศตวรรษ- l l ต ง โ ม เกี่ยวข้องอะไรกันหลังแม่ l l ต ง โ มต้องยื่นถอด

จากกรณีแม่แตงโม พร้อม ทนายเดชา จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอน คดีแตงโม ออก กมธ. และขอให้ หมอพรทิพย์ หยุดแทรกแซงตำรวจ นอกจากนี้จะยื่นถอด เต๊ะ ศตวรรษ ออกจากผู้สังเกตการณ์อีกด้วย

นอกจากนี้จะยื่นถอด เต๊ะ ศตวรรษ ออกจากผู้สังเกตการณ์อีกด้วย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2