เปิดประกาศตัวเต็ม สถานการณ์ฉุกเฉิน “โควิด-19” มีผลจนถึง 30 เม.ย.

เปิดประกาศตัวเต็ม สถานการณ์ฉุกเฉิน “โควิด-19” มีผลจนถึง 30 เม.ย.

เปิดแถลงการณ์ตัวเต็ม สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.

จากกรณี นายกฯ ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ปัญหา “โควิด-19” รวมอำนาจทั้งหมด พร้อมตั้ง ศอฉ.ให้ปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าดูเลด้านต่างๆ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

สำหรับรายละเอียด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” คุมโควิด-19 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. รัฐบาลจะมีช่องทางทางกฎหมายเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ โดยโอนมายังนายกรัฐมนตรี

affaliate-2

2. ออกข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามออกนอกราชอาณาจักร เคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

จะเลือกใช้มาตรการเท่าที่จำเป็น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริการจัดการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งประกาศมาตรการดังกล่าวจะประกาศได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน แต่อาจขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสมของสถานการณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารสถานการณ์ “โควิด-19”

ขอบคุณที่มา: ไทยรัฐ

affaliate-2

affaliate-2