เผยคนส่วนใหญ่ จะรู้น้อยเวลาทำบุญจริง ต้องทำอธิษฐานนี้ถึงจะดีแก่ตัวเรา


เผยคนส่วนใหญ่จะรู้น้อยเวลา ทำบุญจริงต้องทำอธิษฐานถึงจะดีแก่ตัวเรา

เชื่อว่าคนไทยหลายๆ คนนั้นคงจะชอบการไปทำบุญ ตามสถานที่ต่าง ๆ นา ๆ ไม่ว่าจะไปขอพรเรื่องงาน เรื่องความรักเรื่องสุขภาพ แต่จริง ๆ แล้วคุณรู้มั้ยว่าการไปทำบุญนั้นเราจะต้องอธิฐานแบบไหนถึวจะดี กับตัวเราวันนี้จะมาบอก วิธีการอธิษฐานเวลาไปทำบุญ กันว่าจะต้องทำอย่างไรคะ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญหลาย ๆ คน คงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่าอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันคะ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทานนี้ จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแล ช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ ข้าพเจ้าเข้าถึงพ ระนิพพาน ในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดีจงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพ ระพุทธศาสนา ประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพ ระธรรมได้ อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะ เข้าพ ระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพ ระยมราชจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อย่างหนึ่งนะคะ องค์สมเด็จพ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อลดวิบากกรรมให้ลดลงอโหสิกรรมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก…ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมดโรคภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข ถ้าได้อ่านข้อความดี ๆ อันนี้แล้วโปรดส่งต่อให้ได้มากที่สุด จะเป็นธรรมทาน

affaliate-2

affaliate-2