เผยคำทำนาย “นางสงกรานต์” ประจำปี 2562 มีนามว่า “พระนางทุงษะเทวี” อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข

เผยคำทำนาย “นางสงกรานต์” ประจำปี 2562 มีนามว่า “พระนางทุงษะเทวี” อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนมาเปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ปี 2562 ที่มีนามว่า “ทุงสะเทวี” ซึ่งเสด็จได้ลงนั่งมาเหนือหลังครุฑ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 “นายวีระ โรจน์พจนรัตน์” รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 กล่าวว่า วธ.ร่วมกับ 19 ภาคเครือข่ายจัดงาน ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย

เพื่อส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย สะท้อนถึงวิถีชีวิต การทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพร แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ เล่นน้ำอย่างรู้คุ้มค่า ซึ่งปีนี้ค่อยข้างแล้งน้ำน้อย ควรใช้น้ำอย่างประหยัด และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยหน่วยงานต่างๆ กำหนดแนวทางและมาตรการจัดงานประเพณีทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา แบ่งเป็น 3 แนวทาง 14 ด้าน ได้แก่

1. การรณรงค์จัดสงกรานต์แบบไทย

อาทิ สืบสานประเพณีท้องถิ่น รณรงค์แต่งผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ไม่แป้ง ไม่โป้ และไม่แอลกอฮอล์ โดยทุกปีที่ผ่านมาจะการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการโชว์สรีระอนาจาร การแต่งกายล่อแหลม การลวนลามและคุกคามทางเพศ รวมถึงการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

affaliate-2

ดังนั้น วธ.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความไม่เหมาะสมร่วมกับตำรวจ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากประชาชนพบเห็นความไม่เหมาะสมต่างๆ สามารถแจ้งผ่านสายด่วน 1765 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. รณรงค์ใช้น้ำคุ้มค่า

เพราะคาดว่าปีนี้จะประสบภัยแล้งหนัก จึงออกมาตรการงดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ กำหนดเวลาเล่นน้ำ ห้ามใช้แป้งและสี ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นน้ำอย่างสุภาพ

3. รณรงค์ทุกชีวาปลอดภัย

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิง กำหนดเวลาเปิด-ปิดงาน และงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กำหนด ใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ มีวินัยจราจร เน้นการดูแลประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่งคนกลับบ้านปลอดภัย ตรวจจับความเร็วรถ จัดโซนนิ่งดูแลการจัดงานป้องกันพฤติกรรมไม่เหมาะสม

affaliate-2

มีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศแก่ประชาชน โดยจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบประกาศใช้เร็วๆ นี้

ในส่วนของวธ.จะจัดงานตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน ได้แก่ วันที่ 10 เมษายน งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เมษายน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม งานวัดกลางกรุง ณ วัดปทุมวนารามเชิญทูตานุทูตกว่า 20 ประเทศร่วมกิจกรรม และงานสงกรานต์ “เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก”

 วันที่ 13-15 เมษายน ณ สยามสแควร์ ทั้งนี้ ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ออกประกาศสงกรานต์ปี 2562 ว่า ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศกจุลศักราช 1381 ทางจันทรคติเป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 เวลา 15 นาฬิกา 03 นาที 03 วินาที

affaliate-2

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า “ทุงสะเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะวันที่ 16 เมษายน เวลา 19.12 น. เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1381

ปีนี้ วันจันทร์ เป็น ธงชัย วันเสาร์ เป็นอธิบดี วันอาทิตย์ เป็นอุบาทว์ วันจันทร์ เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 3 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

affaliate-2