เรี ย ก ทรัพย์เข้าบ้าน ด้วย 5 เ ค ล็ ด ลั บ นี้ ที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ง่ายๆ เงินเข้ารัวๆ

เรี ย ก ทรัพย์เข้าบ้าน ด้วย 5 เ ค ล็ ด ลั บ นี้ ที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ง่ายๆ เงินเข้ารัวๆ

ถ้าจะพูดถึงการเรี ย กทรัพย์ เรียกเงินทองเข้าบ้านนั้น ตามหลักฮวงจุ้ยจะมีด้วยกันหลากหลายแบบให้คุณเลือกทำตาม ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถนัดในรูปแบบใด เราได้รวบรวมการเรียกทรัพย์เข้าบ้านแบบต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ได้เลยค่ะ

1 ข้าวสาร ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีจะต้องมี ข้าวสารเต็มถัง อย่าให้ข าด เชื่ อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยมีกินมีใช้ไม่ติ ดขัด เงินทองไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวสารที่เต็มถังอยู่เสมอ

2 ไข่ไก่ เปรียบเสมือนทองคำ การวางไข่ไก่ 8 ฟอง ใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัว เปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่ว ยเสริมดว งการเงิน ทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวย มีกินมีใช้ ไม่มีหมด

affaliate-2

3 จ จาน เสริมโชค หากสั งเก ตจะพบว่าตามภัตตาคารใหญ่ๆ มักจะใช้ จานทรงกลมสีขาว เป็นเพราะจานทรงกลมนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง จะช่วย ให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคง

4 เตาไ ฟ เตาไ ฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนในครอบครัว ดังนั้น จึงต้องตั้งเตาไฟไว้ติดกำแพงที่เป็นผนังทึบ หากตั้งเตาไ ฟ เตาแก๊สไว้ลอยๆ กลางห้องครัวก็จะทำให้ข าดพลัง ข าดโชค การเงินมีปั ญห า

affaliate-2

5 ตำแหน่งของห้องครัว อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องครัวเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของบ้าน ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านหรือกลางบ้าน เพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่าย โชคลาภอาจถูกคนอื่นเขา เ เย่งไปได้ค่ะ

affaliate-2