เล็งเยียวยาพิษโควิด-19 แจก 2 หมื่นล้าน ว่างงานคนละ 4000

เล็งเยียวยาพิษโควิด-19 แจก 2 หมื่นล้าน ว่างงานคนละ 4000

จากสถานะการณ์ CO VID ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้าง ตกงาน พักงาน ล่าสุดเมื่อวันนี้ 23 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก

โดยวาระที่จะมีการนำมาพิจารณา คือ การประเมินมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบชุดที่ 2 หลังจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ซึ่งทำให้มีสถานบริการ ร้านค้า ภาคเอกชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีพนักงานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมาก

คาดว่า หนึ่งในมาตรการเป็นของกระทรวงการคลังจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20000 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน

affaliate-2

โดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ 2000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมจะได้รับคนละ 4000 บาท แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า วาระที่จะมีการนำมาพิจารณาคือการประเมินมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาแพ็กเกจมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ซึ่งทำให้มีสถานบริการ ร้านค้า ภาคเอกชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีพนักงานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมาก

อ้างอิง springnews

ขอบคุณ springnews

affaliate-2

affaliate-2