เล ขที่บ้า นชี้ช ะต าสุ ขหรือทุ กข์ พร้ อ มเคล็ดลับเสริมด ว งแก้เคล็ด

เล ขที่บ้า นชี้ช ะต าสุ ขหรือทุ กข์ พร้ อ มเคล็ดลับเสริมด ว งแก้เคล็ด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้นั้น เรามามาฝากกันค่ะ

เรื่องของ โหราศาสตร์ มาดูเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับบ้านที่เรา อาศัยอยู่กัน

ทุกวันนี้ สำหรับเรื่องของเลขที่บ้านบ้านเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ

ความเป็นอยู่ของคนในบ้าน เลขที่ไหนอยู่แล้วจน และ บ้านเลขที่ไหนอยู่

แล้วรวย จะเป็นเลขอะไรตามมาดูกันเลย

สำคัญหลักการคิดเลขบ้าน

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลขที่บ้านของคุณ คือ 123/45 ก็ต้องคำนวณ

affaliate-2

1+2+3+4+5 = 15 และนำมาบวก 1 + 5 = 6 ผลลัพธ์สุดท้ายของ บ้าน

คุณก็คือ เลข 6 นั่นเองส่วนความหมาย ของแต่ละเลข จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 1

affaliate-2

บ้านหลังนี้มี ความมั่นคง ความเจริญ บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก

มากขึ้น เจ้าของบ้าน จะก้าวหน้าใน ด้านการงาน เป็นที่รู้จักในแวดวง

สังคม เป็นที่พึ่งให้กับ คนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อย กับปัญหาของ

affaliate-2

คนใกล้ชิดตลอด ภาระค่าใช้จ่าย ในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ไม่ควร ให้

หลอดไฟดับ หากไฟเสียเปิดไม่ติด ควรเร่งรีบเปลี่ยน ให้มีความสว่างไสว

เพราะแสงไฟจะทำให้ ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ดน่าอยู่

เคล็ดลับการเสริมดวง

ควรทำบ้าน ให้สว่างอย่าปล่อยให้มืด เพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของ ดาว

อาทิตย์ ส่งผลให้หน้าที่ การงานเจริญรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่อง หากคุณ

ชอบใจ ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายอย่าลืมแชร์เก็บไว้สาธุๆ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด

บวกแล้วเท่ากับเลข 2

เจ้าของบ้าน เป็นคนใจดี และ มักชอบช่วยเหลือผู้อื่น บ้านนี้อยู่แล้ว มี

เสน่ห์ เมตตามหานิยม จะอยู่ไม่ติดที่หรือมีการปรับเปลี่ยน จัดบ้านอยู่

บ่อย ๆ มีการหมุนเวียน ของเงินทองอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิด

ทำเล ค้าขาย ด้านการงาน ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการติดต่อเจรจา หรือ

ต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง เคล็ดลับควรดูแลเรื่องน้ำ

อย่าให้น้ำรั่วไหล เพราะนั้นหมายถึง การรั่วไหลของ เงินทอง เป็นเหตุให้

คุณสิ้นเปลืองและ เป็นหนี้สินได้

เคล็ดลับการเสริมดวง

ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับ ตกแต่งในบ้าน เพื่อเสริมอิทธิพล

ของ ดาวจันทร์ ส่งผลให้การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภมากขึ้น หากชอบใจ

ขอให้เป็นดั่งคำทำนาย อย่าลืมแชร์เก็บไว้สาธุๆ ขอให้เป็นจริง

บวกแล้วเท่ากับเลข 3

เจ้าของบ้านนี้ จะมีความขยันขันแข็งแต่มักใจร้อน ไม่ค่อยคิด รอบคอบ

อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะ แต่อาจมีปัญหา หรือมีการขัดแย้งอยู่บ่อย ๆ

มีคนเข้านอก ออกใน เพราะบ้านหลังนี้จะเปิดรับญาติ สนิทมิตรสหาย อยู่

ตลอด ข้าวของใช้มักชำรุดแต กหั ก เสียหายได้ง่าย ๆ เคล็ดลับควรหา

ต้นไม้ที่มีหนาม เช่น เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียนมาปลูกจะช่วยลด ความวุ่นวาย

เคล็ดลับการเสริมดวง

ควรทาสีบ้าน หรือหาของตกแต่ง ที่เป็นสีชมพู เพื่อเสริมอิทธิพลของ ดาว

อังคาร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัว ราบรื่นขึ้น หากว่าดีขอให้เป็น

ดั่งคำทำนายอย่าลืมแชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงเถิด สาธุ

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 4

บ้านนี้อยู่ กิจการดี ทำมาค้าขึ้น เจ้าของบ้าน จะเป็นคนพูดคุย เจรจายิ้ม

ง่าย น่าคบ หามีมนุษยสัมพันธ์ ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และ ที่

บ้านจะเป็นศูนย์กลาง ของเพื่อนบ้านค่อนข้าง อึกทึกเสียงดัง เหมาะกับ

การที่จะ เปิดร้านค้าขาย บ้านหลังนี้ มักไม่ขาดเสียงเพลง หรือต้องเปิด

โทรทัศน์ไว้ตลอด เคล็ดลับ ควรปลูกต้นไม้ ใบเขียว ไว้จะเป็น การเสริมฮ

วงจุ้ย ของบ้านได้อย่างดี

เคล็ดลับการเสริมดวง

ควรปลูกต้นไม้ ไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ก็ขอให้มีไว้สักหน่อย

เพื่อเป็นการเสริมดวง การค้าขาย ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ถ้าหากตรงว่าดี

แก่คุณ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืมแชร์เก็บไว้ขอให้เป็นจริง เถิด สาธุๆ

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 5

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่คำว่ารวยบ้านนี้จะ สงบเงียบ เหมาะกับการพักผ่อน มี

ความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้าน มักมีมุมสงบส่วนตัว ไว้อ่านหนังสือ หรือ

พักผ่อน เป็นบ้านที่มีบรรยากาศ ของความเป็นธรรมชาติ และมีสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ให้การดูแลอย่างดี ควรจัดให้เรียบร้อย ไม่ควรวางของเกะกะ

หรือถังขยะหน้าบ้าน จะทำให้การเงิน ไม่หมุนเวียน การงานไม่ก้าวหน้า

และ อาจมีปัญหาสุขภาพ หิ้งพระ หรือห้องพระควรจัดให้ สะอาดเรียบร้อย

เคล็ดลับการเสริมดวง

แนะนำอยู่บ้านนี้ ควรทำบุญ เกี่ยวกับ การศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่งผล

ให้รวยแล้วรวยอีก ถ้าหากว่าดีแก่คุณ ก็ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืม

แชร์เก็บไว้ ขอให้จริงเถิด สาธุ สาธุ

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 6

บ้านนี้อยู่แล้ว ค้าขายร่ำรวย มีเงินถุงเงิน ถังบ้าน หลังนี้มีบรรยากาศ แห่ง

ความสุข และ มีความสะอาดเรียบร้อย อย่างดี เครื่องอำนวยความสะดวก

เพียบพร้อม การตกแต่งบ้าน เน้นความสวยงาม เป็นหลัก หากเปิดร้านค้า

ก็จะได้รับการตอบรับอย่างดี คนที่อยู่บ้านนี้ ไม่เหมาะกับการทำงาน

ราชการเท่าไหร่นัก และ ควรตกแต่งห้องนอน ให้สะอาดจะ ช่วยเสริมด้าน

ความรัก ให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอกบ้าน หากมีอ่างบัว ที่มีปลา และ น้ำ

ในอ่างต้องใสแจ๋ว ก็จะนำความมั่งคั่ง ในเรื่องการเงินมาให้ด้วย

เคล็ดลับการเสริมดวง

แนะนำควรหาปลูก ดอกไม้สวยงาม ไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบจันทร์

กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ จะช่วยเสริมดวงให้ทำ การค้าราบรื่น มีแต่คนอยาก

จะเข้ามาอุดหนุน ถ้าหากว่าดีแก่คุณก็ขอให้ เป็นดั่งคำทำนายอย่าลืมแชร์

เก็บไว้ ขอให้จริง สาธุ

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 7

บ้านอยู่แล้ว จะรวยมากหากอดทน หากบ้านของคุณต กเลขนี้คงต้อง

ทำใจ กับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทอง

ไม่ค่อยหมุนเวียน เท่าไหร่นัก รวมถึงสุขภาพของคุณ อาจมีการเจ็บ

ป่ว ยอยู่บ่อย ๆ แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ คือความเงียบ เป็นบ้านที่ไม่ค่อยมี

ใคร เข้ามายุ่งวุ่นวาย หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง จะส่งผลให้ได้รับโชค

ลาภ อยู่บ่อยๆ ส่วนเรื่องของฮวงจุ้ย หากมีน้ำนอ งเฉอะแฉะ ก็ควรถม หรือ

ปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัว มีสุข และ เงินทอง สะพัดมือมากขึ้น

เคล็ดลับการเสริมดวง

แนะนำควรหมั่นทำบ้าน ให้ใหม่ และ สะอาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลด

อิทธิพลของ ดาวเสาร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ ได้เร็วขึ้น ถ้า

หากว่าดีแก่ตัวคุณ ก็ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่าลืมแชร์เก็บไว้ สาธุขอ

ให้เป็นจริง

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 8

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่รวยบ้านหลังนี้ส่ง ผลดีในเรื่องโชคลาภ และ การสะพัด

ของเงิน เรียกว่า ดีเยี่ยม คนในบ้าน จะเฮฮาปาร์ตี้ กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของ

บ้านนี้ หากคุณดวงดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด ก็มักจะสมปราถนา รวมถึง

การได้ โชคลาภก้อนใหญ่ แต่หากวันใด ที่คุณดวงต ก ก็มักจะมีปัญหา

เข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหา ด้านความรัก ที่อาจมีเรื่องรักซ้อน

ทำให้เกิดความทุกข์ เศร้าเสียใจ ผู้อยู่อาศัย ควรมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางบ้าง

เคล็ดลับการเสริมดวง

แนะนำควรหมั่นไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง และ อุทิศส่วนกุศล ไปให้ท่าน ผลบุญ

จะส่งผลให้คุณ อยู่อาศัยนี้บ้านนี้อย่าง มีความสุข และ รุ่งเรือง ของให้เป็น

จริงเถิด ถ้าหากว่าดี แก่ตัวคุณก็ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายนี้อย่าลืมแชร์เก็บ

ไว้ด้วยสาธุๆ ขอให้เป็นจริงเถิด

 

บวกแล้วเท่ากับเลข 9

บ้านนี้อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด มีสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ให้การคุ้มครอง คนในบ้าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์ เป็นประจำ จะ

ทำให้คนที่อยู่ในบ้าน มีความสุข แม้จะทำการสิ่งใด ก็จะได้รับความสำเร็จ

มีโชคลาภอยู่บ่อยๆ ในด้านการงาน ก็จะมีโอกาสดี ๆ เข้ามาบ้านหลังนี้ไม่

เหมาะ กับการเปิดทำเล ค้าขาย แต่หากคุณ ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

จะส่งผลดีให้ กับคุณอย่างมหาศาล

เคล็ดลับการเสริมดวง

ควรหมั่นไหว้ พระสวดมนต์บ่อยๆ อานิสงส์ จะส่งผลให้หน้าที่ การงาน

เจริญก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด หากว่าดีแก่ตัวคุณ ขอให้เป็นดั่งคำ

ทำนายนี้อย่าลืมแชร์เก็บไว้ ด้วยสาธุ ๆ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด

ทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าว อาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เท่านั้นโปรดใช้

วิจารณญาณในการอ่าน

affaliate-2