เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยในการต่อสู้กับ covid-19 มาถึงกรุงเทพแล้ว

เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยในการต่อสู้กับ covid-19 มาถึงกรุงเทพแล้ว

วันนี้ ( 23 มีนาคม 2563 ) ที่เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข้อความว่า…
เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดมาถึงกรุงเทพแล้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้ส่งมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวชภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น

ที่มา Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

affaliate-2

affaliate-2